Sabiedriskās apspriešanas mērķgrupas (iedzīvotāji, sociālo mediju platformas, ziņu organizācijas (raidorganizācijas, drukātie izdevumi, ziņu aģentūras, tiešsaistes mediji un faktu pārbaudītāji), akadēmiskās aprindas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas) ir aicinātas sniegt viedokli un priekšlikumus par šādiem jautājumiem:

1. Nepatiesas informācijas definīcija un viltus ziņu izplatība tiešsaistē;

 

2. Novērtējums par pasākumiem, ko platformas, ziņu mediji un pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir ieviesušas, lai novērstu viltus ziņu izplatīšanos tiešsaistē;

 

3. Iespējamās turpmākās darbības, lai stiprinātu kvalitatīvu informāciju un novērstu dezinformācijas izplatīšanos tiešsaistē.

 

Viedokli var sniegt līdz 2018.gada 23.februārim jebkurā ES valodā.


Ar sīkāku informāciju par sabiedrisko apspriešanu var iepazīties šeit.