Tiek izsludināta uzņemšana Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas profesionālo maģistra studiju programmā "Informācija un bibliotēkzinības". Desmit labāko projektu autoriem divu studiju semestru mācību maksu projekta "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma" ietvaros apmaksā Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas".
Konsultācijas, dokumentu pieņemšanas un iestājpārbaudījumu laiki:
 
Konsultācija par iestājpārbaudījumu – 23. oktobrī pulksten 15.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1A, 413. auditorijā (satiksme ar 15. trolejbusu līdz pieturai Lomonosova iela).
 
Dokumentu pieņemšana (par iesniedzamajiem dokumentiem skat. Projektu konkursa nolikumā) notiek no 12.–17. novembrim Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1A, 224. telpā pie maģistra programmu studiju metodiķa Oskara Kaulēna.
 
Iestājpārbaudījums – projekta aizstāvēšana, intervija – 30. novembrī 14.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1A, 413. telpā.