Veiksmīgi noslēdzies Apgāda Zvaigzne ABC rīkotais konkurss "Zvaigznes grāmata. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem". Tika iesūtīti vairāk nekā 130 darbi. Konkursa laureātu darbi pārsteidza ar oriģinalitāti un veiksmīgu māksliniecisko izpildījumu.
Šodien, 19. februārī viesnīcā Reval Hotel Rīdzene konkursa noslēguma pasākumā tiek sveikti konkursa uzvarētāji. Grupā "Ilustrētas grāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem" 1. vietu un 2000 Ls lielu prēmiju ieguva Antons Šehovcovs par darbu "Ēzopa fabulas", grupā "Grāmatas vidējā skolas vecuma bērniem vai jauniešiem" 1. vietu un 2000 Ls lielu prēmiju saņēma Māris Mičerevskis par darbu "Septiņas dienas Miltiņu karaļvalstī". Apgāds Zvaigzne ABC izdos gan laureātu, gan vēl divdesmit sešu atzinīgi novērtētu autoru darbus.
 
Arī šogad Apgāds Zvaigzne ABC aicina izveidot un piedāvāt izdošanai tematiski aktuālas, saprotamas, mākslinieciski kvalitatīvas, jēgpilnas, interesantas un vizuāli pievilcīgas bērnu un jauniešu grāmatas un izsludina konkursu "Zvaigznes grāmata 2008. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem". Konkursa uzvarētāji saņems honorāru 2000 Ls apmērā un to darbi tiks publicēti Apgādā Zvaigzne ABC.
 
Konkursa nolikums Apgāda Zvaigzne ABC mājas lapā www.zvaigzne.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Apgāda "Zvaigzne ABC" Reklāmas un mārketinga daļa
Tālr.: 67509141