2017. gada 22. novembrī notiks Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru rudens sanāksme.