Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks kā UNESCO komunikācijas un informācijas programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas Nacionālās komitejas vadītājs piedalīsies trešajā UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" konferencē, kas notiks šā gada 19.-22.februārī, Austrālijas Nacionālajā universitātē Kanberā.

Konferencē tiks atzīmēti programmas "Pasaules atmiņa" darbības laikā – 15 gados panāktie sasniegumi, tiks identificētas arī problēmas un nepieciešamie uzlabojumi to novēršanai.

Konferenci organizē UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Austrālijas Nacionālās komiteja, un tā pulcēs ekspertus no dažādām pasaules institūcijām.

"Pasaules atmiņa" ir viena no UNESCO komunikācijas un informācijas programmām, kas izveidota ar mērķi saglabāt nozīmīgāko pasaules dokumentāro mantojumu. Programma "Pasaules atmiņa" paredz trīs tipu reģistru izveidi: starptautisko, reģionālos un nacionālos. Visi reģistri ietver pasaules mēroga nozīmes materiālus, un viena vienība var tikt ietverta vairākos reģistros. Nacionālie reģistri, kādu iecerēts izveidot arī Latvijā, ietver nācijas dokumentāro mantojumu, kura iekļaušanu tajā apstiprina "Pasaules atmiņas" nacionālā komiteja. Nacionālie reģistri palīdz valdībām un institūcijām veidot izpratni par dokumentāro mantojumu, kas atrodas dažādās organizācijās un pie privātpersonām, kā arī par nepieciešamību veidot koordinētu stratēģiju, lai nodrošinātu apdraudētā dokumentārā mantojuma saglabāšanu.

UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā no Latvijas 2001. gadā tika iekļauta viena nominācija – Dainu skapis.

Sadarbojoties Latvijai, Lietuvai un Igaunijai, pašlaik tiek gatavota jauna nominācija UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistram par akciju "Baltijas ceļš" un šī notikuma vēsturisko dokumentu saglabāšanu. Baltijas valstu kopīgi izstrādātā nominācija tiks iesniegta "Pasaules atmiņa" reģistram līdz 2008. gada 31. martam.

Papildu informācija:
Anita Vaivade
UNESCO LNK Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja
Tālr.: 7325109
E-pasts: anita@unesco.lv


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas konsultante
Tālr.: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv