Ir iznācis Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra izdevuma "Bibliotēku attīstības centra vēstnesis" ceturtais numurs.

Šajā numurā iespējams iepazīties gan ar publisko, akadēmisko un speciālo bibliotēku 2017. gada apaļā galda diskusiju kopsavilkumu, gan ar nozares terminoloģijas aktualitātēm, gan ar jaunākajiem lasīšanas paradumu mērījumiem Latvijā, Eiropas Savienībā un ASV. Tāpat sniegts ieskats Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta veidotās Nacionālās analītikas datubāzes lietotāju aptaujas rezultātos. Vairākos rakstos iespējams iepazīt citu valstu pieredzi saistībā ar bibliotēku mārketinga aktivitātēm (Vācija), lasītājus aktivizējošām metodēm (Vācija) un medijpratību (Lielbritānija). Numuru noslēdz starptautiskā semināra "Atvērtie pētniecības dati"(Open Research Data) atziņas un Tallinas Universitātes un Tallinas Tehnoloģiju universitātes bibliotēku fotokolāžas.


Lasīt "Bibliotēku attīstības centra vēstnesis"


"Bibliotēku attīstības centra vēstnesis" (ISSN 2500-9400) ir LNB Bibliotēku attīstības centra informatīvs izdevums Latvijas bibliotekāriem. Izdevuma mērķis ir informēt bibliotekārus par Bibliotēku attīstības centra aktualitātēm, kā arī piedāvāt citu bibliotēku ikdienas darbā noderīgu informāciju. Izdevums iznāk kopš 2015. gada (līdz 2015. gadam skat. Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvo biļetenu) un ir pieejams elektroniski. Periodiskums: 2–3 reizes gadā.

Ziņu sagatavoja:

Kristīne Deksne


Bibliotēku portāla redaktore


Bibliotēku attīstības centrs


Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tagi: Bibliotēku attīstības centra vēstnesis