Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļa informē Latvijas bibliotēkas, ka 2008. gada februārī publicēts un SIA "Latvijas Standarts" reģistrējis standartu "ISO LVS 3297:2008: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais seriālizdevuma standartnumurs (ISSN)".
Vajadzība pēc īsa, unikāla, nepārprotama seriālizdevumu un citu turpinājumresursu identifikācijas koda ir starptautiski atzīta. Informācijas apmaiņa starp bibliotēkām, referatīvajiem dienestiem un citiem satura lietotājiem, piegādātājiem, izplatītājiem, un izdevējiem u.tml.nosaka standartkoda nepieciešamību. Komunikācija starp dažādām organizācijām pārsniedz nacionālās robežas, tādēļ nepieciešams starptautisks ciparu kods, jo nav vienota alfabēta, ko izmantotu lielākā daļa seriālizdevumu izdevēju un lietotāju. Atbildot šīm prasībām, kā seriālizdevumu identifikācijas kods ir izveidots Starptautiskais seriālizdevuma standartnumurs (ISSN).

Šis starptautiskais standarts nosaka un sekmē standartkoda (ISSN) lietošanu seriālizdevumu un citu turpinājumresursu nepārprotamai identificēšanai.
 
Šī Starptautiskā standarta pirmie trīs izdevumi attiecās tikai uz seriālizdevumiem. Lai aptvertu jaunus resursu veidus, atjaunināmas datubāzes, kā arī tradicionālos seriālizdevumus, bibliotēku sabiedrība 2002. gadā definēja jaunu resursu kategoriju – "turpinājumresursi". Tādējādi šī ceturtā izdevuma darbības lauks ir paplašināts, aptverot gan seriālizdevumus, gan citus turpinājumresursus.

Ceturtais izdevums atceļ un aizstāj trešo izdevumu (ISO 3297:1998), kura teksts ir pilnībā pārstrādāts.

Latvijas standartu izdevēja un izplatītāja – SIA "Latvijas Standarts" Informācijas fondā (Kr. Valdemāra ielā 157, 1. stāvā) var iegādāties visus Latvijas, starptautiskos (ISO, IEC) un Eiropas (CEN, CENELEC, ETSI) standartus. Citu valstu standartizācijas organizāciju standartus, kuri nav LVS fondā, var pasūtīt, apmaksājot ar standartu piegādi saistītos izdevumus.

Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba standartizācijas tehniskās komitejas (MABSTK) izstrādātos un apstiprinātos standartus (drukātās versijas) arhīvi, bibliotēkas un muzeji var iegādāties papīra izdevumus ar 75% atlaidi no noteiktās standarta pamatcenas.
 

Informāciju sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67312796
E-pasts: inta.virbule@lnb.lv