Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) telpu rekonstrukcijas un paplašināšanas projekts tika iecerēts ar mērķi izveidot vienotu un modernu lietotāju apkalpošanas zonu un attīstīt visplašāko bibliotēkas pakalpojumu klāstu.
2006. gadā Daugavpils pilsētas dome rada iespēju piešķirt LCB papildus telpas Vienības namā. Pamatojoties uz šo lēmumu, LCB uzsāka "LCB telpu paplašināšanas un renovācijas projekta" realizāciju. Tas paredzēja bibliotēkas otrā stāva esošo telpu pārplānošanu un savienošanu ar jaunajām telpām. Tika ieplānots apvienot dažādas bibliotēkas nodaļas divās lieltelpās, kas ir savstarpēji saistītas.

2006. gadā tika pasūtīti un izstrādāti divi projekti: "LCB telpu paplašināšanas tehniskais projekts" (Projektētājs SIA "Komunālprojekts") un "LCB funkcionālais plāns un interjera projekts" (Projektētājs SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca").

2007. gada maijā SIA "Gādība" uzsāka bibliotēkas 2. stāva telpu rekonstrukcijas darbus. 2007. gada nogalē bibliotēkas telpas tika nodotas ekspluatācijā. Jaunajās telpās pilnīgi nomainīta apkures sistēma, ierīkota ventilācija un kondicionieri, ir iegādātas jaunas mēbeles un aprīkojums. Bibliotēkas apmeklētāju ērtībai izveidota otra ieeja no Ģimnāzijas ielas.

Bibliotēkas krājumu saglabājamības nolūkos telpas aprīkotas ar elektronisko drošības sistēmu grāmatu apritei.

Šī projekta veiksmīga realizācija notika pateicoties piešķirtajiem Valsts investīciju līdzekļiem Vienības nama rekonstrukcijai 300000 Ls apmērā, kā arī Daugavpils pilsētas domes finansējumam 100000 Ls apmērā.

Jaunizveidotajā apkalpošanas zonā lasītājus aicina abonements, lasītava, Eiropas Savienības informācijas punkts. Bibliotēka piedāvā visplašākās informācijas ieguves iespējas: bezmaksas internetu, bibliotēkas veidotās un abonētās datubāzes u.c. Lietotājiem būs pieejama arī pašvaldības informācija, jaunākā prese, novadpētniecības materiāli u.c. aktuāla informācija.

Šī gada 19. februārī plkst. 12.00 notiks Latgales Centrālās bibliotēkas jauno telpu atvēršanas svētki. Jau 20. februārī bibliotēka sāks apkalpot savus lietotājus ierastajā darba režīmā. Bibliotēkas apmeklētājiem patīkamus mirkļus sagādās arī gleznu izstāde no "Starptautiskā plenēra Marks Rotko 2007", kas notika Daugavpilī, darbu kolekcijas.

Plānojot Latgales Centrālās bibliotēkas nākotnes vīziju Daugavpilī, pateicoties piešķirtajām Valsts investīcijām un Daugavpils pilsētas domes finansiālajam atbalstam, 2008. gadā tiks realizēta LCB telpu rekonstrukcijas projekta 2. kārta – kāpņu telpu rekonstrukcija un lifta ierīkošana.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Jeļena Šapkova
Latgales Centrālās bibliotēkas direktore
Tālr.: 5426613, 29118401