Jauniešu fotokonkurss "Kultūras mantojums fotogrāfijās 2007-2008" Latvijā ir Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas organizēts Eiropas Padomes rīkotā starptautiskā tāda paša nosaukuma jauniešu fotokonkursa nacionālās atlases konkurss.
Starptautiskā fotokonkursa mērķis ir mudināt jauniešus apzināt lokālās kultūrvēsturiskās vērtības un ar fotomākslas palīdzību veicināt saudzīgu attieksmi pret kultūras mantojumu. Vienlaikus konkursa laureātiem tā ir iespēja reprezentēt savas valsts kultūras vērtības fotoizstādēs ārvalstīs.
 
Latvijas nacionālās atlases konkursa temats ir Latvijas kultūras mantojums – arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un mākslas pieminekļi, kā arī kultūrvēsturiskās ainavas. Fotofiksācijā vienlīdz nozīmīga ir oriģinalitāte kultūrvēsturiskā objekta izvēlē, izpildījuma tehniskā meistarība un mākslinieciskā kvalitāte. Nacionālās atlases konkurss Latvijā norisināsies divās kārtās. 150 mākslinieciski izteiksmīgākie un tehniski augstvērtīgākie fotokonkursa dalībnieku darbi, kas, pamatojoties uz konkursa žūrijas vērtējumu, būs iekļuvuši nacionālās atlases 2. kārtā, tiks eksponēti fotoizstādē "Latvijas kultūras mantojums fotogrāfijās 2007-2008", kā arī pretendēs uz piedalīšanos Eiropas Padomes rīkotajā starptautiskajā fotokonkursā jauniešiem "Kultūras mantojums fotogrāfijās 2007-2008".
 
Visi fotogrāfiju autori, kuru darbi būs iekļuvuši Latvijas nacionālās atlases otrajā kārtā, tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem, bet 10 veiksmīgāko darbu autori vecumā no 16 līdz 21 viena gada vecumam, pamatojoties uz žūrijas vērtējumu, iegūs tiesības piedalīties divu dienu radošajā nometnē – fotoplenērā kādā no Latvijas kultūrvēsturiskajiem objektiem 2008. gada maijā.
 
Latvijas nacionālās atlases konkursā "Kultūras mantojums fotogrāfijās 2007-2008" aicināti piedalīties jaunieši līdz 21 gada vecumam (ieskaitot). Katrs autors fotokonkursam var iesniegt 1 līdz 4 konkursa tematam atbilstošas fotogrāfijas izmērā 15 x 20 cm. Fotogrāfijas kopā ar aizpildītu konkursa dalībnieka anketu jāiesniedz personīgi Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Informācijas centrā Rīgā, Pils ielā 20, 1. stāvā, vai pa pastu, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai M. Pils 17/19, Rīga, LV-1050 no 2008. gada 25. februāra līdz 2008. gada 20. martam. Tuvākas ziņas pa tālruni 7224519.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Informācijas centrs
Tālr.: 7224519