Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas sēdē tika atbalstīts Latvijas Literatūras centra lūgums atbalstīt Latvijas dalību Gēteborgas grāmatu gadatirgū šā gada 25.-28. septembrī, šim mērķim piešķirot finansējumu 40 tūkstošu latu apmērā.
Iepazīstinot ar šo projektu, Rīgas domes Kultūras departamenta direktore Diāna Čivle uzsvēra, ka Latvijas piedalīšanās Gēteborgas grāmatu gadatirgū būs viens no lielākajiem ārvalstīs rīkotajiem pasākumiem Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienas jubilejas programmā, jo šogad Latvija ir izraudzīta par šīs grāmatu meses galveno viesi. Rīgas klātbūtne šajā pasākumā būtu likumsakarīga, jo Rīgas vēsturi un kultūru paredzēts atspoguļot semināru tēmās, Latvijas delegācijas sastāvā būs daudzi pazīstami rīdzinieki.
 
Projekta kopējās izmaksas ir 316 800 lati. To līdzfinansē Valsts Kultūrkapitāla fonds, Ārlietu ministrija, kā arī privāti sponsori.
 
Komiteja rosina līdzekļus piešķirt no Rīgas domes rezerves fonda. Lēmumu šajā jautājumā pieņems Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Maruta Bukleviča
Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Tālr.: 26487999