14. februārī Kijevā, V. Vernadska Ukrainas Nacionālajā bibliotēkā, notiks svinīga izstādes "J.K. Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšana un grāmatas "Johann Christoph Brotze. Estonica" prezentācija, kas veltītas Latvijas un Igaunijas Republiku 90. proklamēšanas gadadienai.
Diplomatiskā korpusa un Ukrainas zinātnes, kultūras, akadēmisko aprindu pārstāvjus un citus pasākuma dalībniekus ar uzrunām sveiks Latvijas vēstnieks Ukrainā Atis Sjanīts, Igaunijas vēstnieks Ukrainā Jans Heins, Latvijas Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ēriks Zunda, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktors, profesors Dr.hab.hist. Raimo Pullats.
 
Kādreizējā Rīgas liceja pedagoga, baltvācu vēsturnieka un novadpētnieka J.K. Broces Baltijai veltīto zīmējumu un aprakstu kolekcijas unikalitāte izpaužas daudzpusīgā un visaptverošā vēsturisko liecību atklāsmē. J.K. Broces mantojums aptver 10 ādā iesietus sējumus, vairāk nekā 3000 lp., kuros ar lielu precizitāti attēloti bijušās Livonijas apdzīvotu vietu skati, pilsētu un lauku iedzīvotāji, dažādas tehniskas ierīces, ģērboņi, zīmogi un monētas.
 
J.K. Broces unikālās kolekcijas popularizēšanā lielu un nozīmīgu darbu veic Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. 1997. gadā bibliotēkā tika izstrādāts Sorosa fonda un Open Society Institute atbalstītais projekts, kura realizācijas gaitā tika izveidots šīs kolekcijas digitālais arhīvs ar augstas kvalitātes elektroniskiem attēliem, restaurēti bojātie sējumi un izveidota attēlu tiešsaistes datu bāze.
 
2006. gadā Tallinā tika izdota Igaunijai veltītā grāmata "J.K. Brotze. Estonica", kurā 287 krāsainās ilustrācijās, ar komentāriem igauņu un vācu valodā, aplūkojamas Igaunijas apdzīvotās vietas, kartes, pilsētu plāni, nocietinājumi, pilis, muižas, zemnieku sētas, ainavas, ļaudis.

Izstāde un prezentācija ir organizētas ar Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstu. Izstāde V. Vernadska Ukrainas Nacionālajā bibliotēkā, Kijevā, būs apskatāma līdz 15. martam.
 
J.K. Broces zīmējumu un aprakstu krājums turpina paplašināt Eiropas iedzīvotāju priekšstatus par Latviju un Igauniju. Ar Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas kolekciju jau bijusi iespēja iepazīties vairākās Eiropas valstīs (Igaunijā, Polijā, Somijā un Austrijā).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ārlietu ministrijas Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta Preses centra nodaļa
Tālr.: 7016272
Fakss: 7828121