Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja šodien atbalstīja detālplānojumu, kas izstrādāts Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas koncertzāles teritorijai, un nobalsoja par tā virzīšanu izskatīšanai domes sēdē. Pēc pašvaldības deputātu balsojuma detālplānojuma 1. redakcija tiks nodota sabiedriskajai apspriešanai.
Izstrādāt detālplānojumu aptuveni 20 hektāru lielai teritorijai, kurā atradīsies Latvijas Nacionālā bibliotēka un Rīgas koncertzāle, Rīgas dome valsts aģentūrai "Jaunie "Trīs brāļi"" uzdeva pērnā gada februārī, un tā nolūks ir noteikt infrastruktūras nodrošinājuma attīstības iespējas un risinājumus. Detālplānojumu izstrādā SIA "Arhitektu birojs "Ģelzis – Šmits – Arhetips"" sadarbībā ar SIA "Grupa 93", SIA "Arhitekta Edgara Bērziņa birojs" un SIA "E. Daniševska birojs".
 
Nolūkā veicināt pēc iespējas plašu viedokļu apmaiņu par detālplānojumā iekļautajiem risinājumiem un priekšlikumiem, pēc valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" aicinājuma tie tika izskatīti sabiedriskajās institūcijās – Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā un Latvijas Arhitektu savienībā, gūstot profesionāļu atbalstu.
 
Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē tika secināts, ka izstrādātais detālplānojums sniedz atbildes uz sabiedrībā uzdotiem jautājumiem par satiksmes un transporta infrastruktūras attīstību tiešā jauno valsts nozīmes kultūras objektu tuvumā, kā arī ieskicē tuvā nākotnē risināmus jautājumus par pilnvērtīgu publiskās telpas izmantošanu Daugavas kreisajā krastā pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas koncertzāles, paredzot iespēju līdzās Akmens tiltam izveidot jaunu pilsētas laukumu jeb tā dēvēto Rīgas forumu. Rīgas arhitekta kolēģija arī atzina, ka, ieviešot modernu kultūras infrastruktūru, ir jāparedz adekvāts sabiedriskā transporta nodrošinājums, par ko pilsētai jārūpējas kompleksi un mērķtiecīgi, strādājot pie pilsētas attīstības plāna īstenošanas.
 
Arī Latvijas Arhitektu savienības Diskusiju klubā tika atbalstīti detālplānojumā piedāvātie infrastruktūras un publiskās ārtelpas risinājumi, vienlaikus norādot, ka līdzīgu analīzi būtu nepieciešams veikt par attīstības iespējām visā tā dēvētajā Daugavas telpā jeb pilsētas teritorijās abos upes krastos.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 7358531, mob. tālr.: +371 29405397
E-pasts: elina.bivina@j3b.gov.lv
www.j3b.gov.lv