2008. gada 13. februārī, plkst. 15:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltajā zālē (Tērbatas iela 75, 4. stāvs) notiks diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" sanāksme, kurā ar priekšlasījumu uzstāsies cenzūras vēstures pētnieks, Latvijas Okupācijas muzeja pētniecības grupas vadītājs, Valsts prezidenta kancelejas Vēsturnieku komisijas loceklis Heinrihs Strods.
2008. gada 16.-17.oktobrī Rīgā notiks otrā starptautiskā konference "Vārda brīvība, cenzūra, bibliotēkas", kurā plaši tiks analizētas vārda brīvības un cenzūras izpausmes mūsdienās – moderno informācijas tehnoloģiju un globalizācijas laikmetā.
 
Taču nedrīkst aizmirst arī cenzūras saknes, valstiskās cenzūras graujošo darbību padomju okupācijas laikā.
 
PSRS politiskās cenzūras vēstures pētījumiem lielu daļu mūža veltījis emeritētais vēstures zinātņu doktors Heinrihs Strods, vairāk nekā 20 grāmatu un pāri par 800 publikāciju autors, Latvijas Okupācijas muzeja pētniecības grupas vadītājs, Valsts prezidenta kancelejas Vēsturnieku komisijas loceklis.
 
Atmaskojošu faktoloģisku liecību sniegs latviešu valodā tulkotā 1970.gadā Maskavā izdotā cenzoru rokasgrāmata (viena no deviņām pēckara gados) "Atklātajos iespieddarbos, radio un televīzijas raidījumos publicēšanai aizliegto datu saraksts. Slepeni".
 
Sagatavots pētījums par PSRS un Latvijas PSR valsts cenzūras organizāciju un darbību (zinātniskās literatūras un daiļliteratūras, mākslas un muzeju, radio un televīzijas, bibliotēku un grāmattirdzniecības cenzūra).
 
Paredzēts izdot arī PSRS politiskās cenzūras pavēles un instrukcijas, Latvijas "glavļita" atskaites Maskavai un ziņojumus Latvijas Komunistiskās partijas Centrālkomitejai par cenzūras cīņu pret politiskajiem un ideoloģiskajiem pārkāpumiem 1944.-1990.gadā un LKP CK norādījumus šīs cīņas uzlabošanai.
 
Par saviem pētījumiem un grūtībām patiesības noskaidrošanā (pirmavotu trūkums, politiskās cenzūras organizācijas un īstenošanas daudzslāņainība, komunistiskā totalitārisma ideoloģiskie uzslāņojumi u.c.), kā arī sagatavotajiem cenzūras vēstures dokumentu krājumiem "Gūtenberga galaktikas" sanāksmē stāstīs vēstures profesors Heinrihs Strods.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Diskusijkluba sekretariāts
Tālr.: 7312776
E-pasts: lnbpn@lnb.lv