No 5. līdz 7. februārim īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele darba vizītē apmeklēja Austriju. Vizītes laikā ministre tikās ar Austrijas IT jomas amatpersonām, kā arī atklāja izstādi "IT&T 2008" un apmeklēja Austrijas Inovāciju centru un Grācas Tehnisko universitāti. Kopā ar ministri uz Austriju devās arī Latvijas uzņēmēju delegācija.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar Austrijas pieredzi e-pārvaldes jomā, jo Austrija pagājušajā gadā tika atzīta par vienu no vadošajām ES valstīm e-pārvaldes ieviešanā. Kristians Rups, Austrijas valdības pārstāvis e-pārvaldes jautājumos, informēja par pēdējā laika aktualitātēm, īpaši akcentējot 20 pakalpojumu paketi, kas pašlaik pieejama valsts iedzīvotājiem. Savukārt I. Gudele Austrijas kolēģiem prezentēja pirmo e-pakalpojumu, kas pagājušajā nedēļā ieviests Latvijā. Atšķirībā no Austrijas e-pakalpojumiem, kas ir vienas institūcijas piedāvājums, Latvijas pakalpojums ir starpinstitucionāls – tajā iesaistītas 4 valsts iestādes un 5 valsts reģistri un informācijas sistēmas.

Tikšanās laikā ar Austrijas IT jomas amatpersonām tika apspriestas sadarbības iespējas e-vēlēšanu sistēmas izveidošanā un e-pakalpojumu projekta īstenošanā saistībā ar pakalpojumu direktīvas ieviešanas noteikumiem 2009. gadā. Puses arī pārrunāja kopīgi darāmo e-identitātes attīstībā - tas nepieciešams starpvalstu reģistru datu izmantošanai, lai nodrošinātu pakalpojumus citu valstu pilsoņiem visā Eiropas teritorijā. Austriešu kolēģi izrādīja interesi arī par Latvijas panākumiem e-apdrošināšanas servisa un bibliotēku informatizācijas jomā, kas piedāvā iespēju iedzīvotājiem apgūt digitālās prasmes; savukārt Latvijai noderīga būtu Austrijas pieredze e-tenderu realizēšanā.

Vizītes laikā I. Gudele atklāja izstādi "IT&T", kas tiek rīkota ar mērķi veicināt mazo un vidējo uzņēmēju sadarbību vienotā ES tirgū. Vislielākais akcents šī gada izstādē tika likts uz zaļajām tehnoloģijām, kas piedāvā būtisku enerģijas patēriņa samazinājumu. Vairākas globālās kompānijas jau paziņojušas, ka plāno nopietnas investīcijas šo pētījumu tālākajā veicināšanā.

Austrijas darba vizītes noslēgumā ministre un uzņēmēju delegācija apmeklēja Grācu, kurā darbojas viens no veiksmīgākajiem inovāciju centriem Austrijā. Latvijas puse iepazinās ar centra darbības modeli, kura lielo panākumu pamatā ir sadarbība starp Grācas Tehnisko universitāti, valsti un uzņēmējiem, kas ieinteresēti investēt inovācijās, kas perspektīvā paplašinātu piedāvāto preču un pakalpojumu klāstu. Mūsu delegācijai bija iespēja arī būt klāt uzņēmumā, kas strādā pie īpašu mikročipu ražošanas un izmantošanas – šis ir viens no projektiem, kas balstās uz Universitātē veiktajiem pētījumiem.

I. Gudele: "Šādu inovāciju centru pieredze noteikti jāiedzīvina arī Latvijā, kur to darbība pašreizējā situācijā ir nepietiekama. Būtiskākā problēma, kas bremzē šādu centru aktivitāti mūsu vakstī, ir neapmierinošā sasaiste starp akadēmisko izpētes darbu un reālo ražošanas praksi."

"IT&T" ir viena no lielākajām informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju nozarēm veltītajām izstādēm, kas pagājušajā gadā piesaistīja ap 400 izstādes dalībnieku no 16 valstīm un ap 17 000 apmeklētāju. Izstāde ir veiksmīgs forums biznesa kontaktu veidošanai, kā arī iespēja iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem IT jomā.


Informāciju sagatavoja:
Inese Auniņa
Īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās sabiedrisko attiecību padomniece
Tālr.: 29283034
E-pasts: inese.aunina@eps.gov.lv