Starptautiskā bezpeļņas organizācija Electronic Information for Libraries (EIFL) ir izsludinājusi pieteikšanos EIFL publisko bibliotēku inovāciju balvai. Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2017. gada 27. janvāris.

Pieteikties tiek mudinātas publiskās bibliotēkas, kas izmantojušas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kopienas dzīves uzlabošanai, risinot jebkuru no šiem jautājumiem, kas iekļauti ANO Ilgtspējīgas attīstības dienaskārtībā 2030. gadam:

 

  • ekonomiskā labklājība un nodarbinātība;
  • zemkopība, ilgtspējīga lauksaimniecība; 
  • veselība un higiēna;
  • digitālā iekļautība;
  • dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm un meitenēm;
  • izglītība visiem;
  • klimata pārmaiņas un citi ar vidi saistīti jautājumi.

 

Galvenā balva ir 1,500 ASV dolāru un plaša publicitāte EIFL globālās saziņas tīklos un kanālos. Pieteikumi tiek pieņemti angļu, franču, krievu un spāņu valodās.

 

Papildu informācija 


Inovāciju balva ir dibināta 2011. gadā, un kopš tā laika  EIFL ir piešķīris deviņas šādas balvas uzvarētājiem no Āfrikas, Āzijas, Eiropas un Latīņamerikas. Inovāciju balvu no Latvijas līdz šim ir saņēmusi Pelču pagasta bibliotēka par projektu bērniem “Mazā novadpētniecības skola” (2014).

 

Lasīt par uzvarētājiem iepriekšējos gados.

Ziņu sagatavoja:

Ieva Kokoreviča, Tīmekļa resursu redaktore, LNB Bibliotēku attīstības centrs

Tagi: EIFL, Inovācijas bibliotēkā