Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) sākot ar 2008. gada 28. janvāri izsludina pašvaldību investīciju projektu pieņemšanu mērķdotācijas saņemšanai no 2009. gada valsts budžeta finanšu līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumiem Nr. 566 "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010. gadā".
Mērķdotācijas piešķir arī kultūras iestāžu - bibliotēku, muzeju, kultūras namu, tautas namu, brīvdabas estrāžu, koncertzāļu infrastruktūras atjaunošanai vai attīstībai un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanai.

Projektu pieteikumu pieņemšanas noslēguma termiņš ir 2008. gada 27. marts.

Projekta pieteikums jāiesniedz VRAA personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi - Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010.
 
Par neskaidriem jautājumiem, lūdzu, zvaniet uz ŠEIT norādītajiem kontakttālruņiem vai VRAA sekretārei pa tālruni 67079000. Jautājumus var sūtīt arī elektroniski, nosūtot informācijas pieprasījumu uz VRAA e-pasta adresi vraa@vraa.gov.lv.
 
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
www.vraa.gov.lv