Kultūras ministrija izsludinājusi ikgadējo konkursu par izciliem sasniegumiem bibliotēku, muzeju un tautas mākslas nozarēs 2007. gadā.
Konkursa "Par sasniegumiem bibliotēku nozarē 2007. gadā" mērķis ir noteikt izcilus sasniegumus bibliotēku nozarē, kas būtiski ietekmējuši kādas atsevišķas bibliotēkas, bibliotēku darbības virziena vai visas bibliotēku nozares kopējo attīstību 2007. gadā, piešķirot konkursa laureātiem naudas balvas. Pretendentus izvirza bibliotēkas, bibliotekāru un bibliotēku sabiedriskās organizācijas, kā arī institūcijas, kuru pārziņā vai struktūrā ir attiecīgas bibliotēkas (valsts, pašvaldību institūcijas, izglītības iestādes u.c.).
 
Konkursa "Par sasniegumiem muzeju nozarē 2007. gadā" mērķis ir noteikt izcilus sasniegumus muzeju nozarē, kas būtiski ietekmējuši kādas muzeja, muzeju darbības virziena vai visas muzeju nozares attīstību un prestižu sabiedrībā 2007. gadā, piešķirot konkursa laureātiem naudas balvas. Konkursā naudas balvas tiek piešķirtas šādās nominācijās: Nacionālā muzeju krājuma papildināšana un saglabāšana; muzeju ekspozīciju un izstāžu veidošana; muzeju zinātniskās publikācijas; muzeju komunikācijas un izglītojošā darba organizēšana; muzeju popularizēšana Latvijā un ārzemēs; pašvaldību atbalsts muzejam; jaunā darbinieka daudzsološs pieteikums.. Pretendentus izvirza muzeji, muzeju sabiedriskās organizācijas, kā arī institūcijas, kuru pārziņā vai struktūrā ir muzeji (valsts, pašvaldību institūcijas, izglītības iestādes u.c.).
 
Konkursa "Par sasniegumiem tautas mākslā 2007. gadā" mērķis ir noteikt izcilus sasniegumus un spilgtu radošu devumu tautas mākslā 2007. gadā, piešķirot konkursa laureātiem naudas balvas. Pretendentus izvirza sabiedriskās organizācijas, pašvaldības, valsts un pašvaldību institūcijas, kuru darbība saistīta ar tautas mākslas jomu.
 
Katras nozares konkursa kopējais naudas balvu fonds ir Ls 2500 (pēc nodokļu nomaksas).
 
Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2008. gada 10. marts līdz plkst. 17.00. Konkursa pieteikumi noteiktajā termiņā iesniedzami Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības un kontroles nodaļā Rīgā, K. Valdemāra ielā 11a.
 
 
 
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Aija Ābelīte
LR Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7356624