Latvijas Universitātē tradīciju paplašināšanai ir iedibinātas jaunas balvas – par sasniegumiem zinātnē un "LU Gada darbinieks". 1. februārī šīs balvas svinīgi pasniedza vairākiem Latvijas Universitātes pētniekiem un darbiniekiem.
 
2007. gada izskaņā Latvijas Universitātes portālā bija aicinājums apzināt, izcelt, raksturot, kā arī izteikt vērtējumu un atzinumu Latvijas Universitātes darbiniekiem. Saņemtas tika vairāk nekā 250 vēstules gan no studentiem, gan mācībspēkiem. Aptaujas rezultātā balvai tika nominēti 84 darbinieki. Tika pieņemts lēmums izvirzīt vairākus balvas "LU Gada darbinieks" ieguvējus. Viņu vidū ir arī Latvijas Universitātes Bibliotēkas galvenā bibliotekāre Valija Liepkalne.
"Vienmēr laipna.. pacietīga.. korekta.." – ar šādiem vārdiem aptaujas dalībnieki raksturo Valiju Liepkalni. Viņas darba ikdiena un rūpes paiet Latvijas Universitātes Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkā. Pirmoreiz Bibliotēkas durvis viņa vēra kā praktikante studiju laikā. Darbs ļoti iepatikās un vasarā apritēs jau 30 gadi, kopš V. Liepkalne strādā Bibliotēkā. Ļoti ilgs darba posms ir aizvadīts, strādājot Bibliotēkas Centrālajā ēkā, Kalpaka bulv. 4.
 
Kā atzīst V. Liepkane, Bibliotēka un tās darbinieki ir ļoti mainījušies šo gadu gaitā. Galvenā bibliotekāre smaidot saka, ka bibliotekāri nav nekādas pelēkas grāmatu peles, bet gan zinoši, aktīvi sava darba pratēji. Bibliotēkā strauji ienāca informācijas laikmets, bija grūts posms, apgūstot jaunās tehnoloģijas. Valija Liepkalne vairākkārt uzsver, ka jāiet laikam līdzi – jāmācās. Nepārtraukta zināšanu papildināšana jau ir kļuvusi par neatņemamu darba sastāvdaļu.
 
Runājot par to, kā V. Liepkalne šobrīd sevi redz Bibliotēkā, galvenā bibliotekāre norāda, ka lielas izmaiņas viņas darbā ir nesis darbs Latvijas Universitātes Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkā. Ikdiena tagad paiet Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ēkā, rosoties Zemes un vides zinātņu bibliotēkā. Raksturojot fakultātes vidi, V. Liepkalne ar prieku un gandarījumu uzsver, ka apkārt ir aktīvi studenti un mācībspēki. Viņa jūtas labi un ir apmierināta gan ar apmeklētāju lielo interesi, gan veiksmīgo sadarbību ar fakultātes vadību un mācībspēkiem, gan arī par sakārtoto un ērto bibliotēkas vidi.
 
Vēlme palīdzēt apmeklētājiem, redzēt, ka cilvēki ir priecīgi un apmierināti, guvuši atbildes uz jautājumiem – tā ir lielākā Valijas Liepkalnes motivācija darbā ar apmeklētājiem. Ir vairāki būtiski nosacījumi darbā ar cilvēkiem. Pirmkārt, jābūt zinošam, jāprot orientēties informācijas daudzveidībā un atrast nepieciešamo. Svarīgi ir uzminēt klienta vēlmes, palīdzēt viņam precīzāk noformulēt jautājumu, uz ko vēlāk tiek meklētas atbildes. Otrkārt – jābūt pacietīgam, tolerantam. Valija Liepkane par savas dzīves moto ir izvēlējusies – izturies pret apkārtējiem tā, kā tu pats vēlies, lai pret tevi izturas. Katrs no mums taču vēlas, lai mēs tiktu ievēroti, uzklausīti un saprasti.
 
Atgriežoties pie pārdomām par iegūto titulu "LU Gada darbinieks", Valija Liepkalne atzīstas, ka tas bija milzīgs pārsteigums. V. Liepkalne izsaka visiem lielu pateicību par viņas darba novērtējumu, atbalstu un labajiem vārdiem. Viņa šo balvu uztver kā lielu novērtējumu ne vien sev, bet visam Latvijas Universitātes Bibliotēkas kolektīvam. Bibliotekāra darbs ir ievērots un ļoti atzinīgi novērtēts!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilona Vēliņa-Švilpe
LU Bibliotēkas bibliotekāre