Programma "Pirmā tikšanās ar bibliotēku" ir lasīšanas veicināšanas programmas otrais posms, ko Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs ir pieteicis jau no 2002. gada kā loģisku izvērsumu programmai "Bērnu žūrija". Pirmsskolas vecuma bērnus (2gadīgos, 3gadīgos) kopā ar vecākiem ielūdz apmeklēt vietējo bibliotēku un saņemt dāvanā Māras Cielēnas un Irēnas Lūses speciāli šim projektam veidoto grāmatiņu "Burtumāja". Vecākus iepazīstina ar bibliotēkas piedāvājumu pašiem mazākajiem, kā arī iespējām viņiem pašiem.
 
Latvijas Nacionālā bibliotēka mērķtiecīgi veido jaunu lasītāju paaudzi, kas būtu mūsu Gaismaspils pakalpojumu izmantotāji tuvākajā nākotnē. LNB arī rosina publiskās bibliotēkas apzināties vienu no svarīgākajiem tās uzdevumiem - stiprināt lasīšanas tradīcijas gan ģimenē, gan sabiedrībā kopumā. Tādā veidā mēs saskatām iespēju attīstīt grāmatniecību Latvijā, kā arī nostiprināt bibliotēkas vietu un lomu kultūras procesos.
 
Būtiski ir sākt strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, taču šobrīd šis bibliotēkas darba virziens mūsu valstī ir vāji attīstīts. Ir nepieciešams īpašs finansējums, lai darītu bibliotēku pievilcīgāku tās vismazākajiem klientiem un viņu vecākiem.
To mēs ceram panākt ar Rietumeiropā pārbaudītas metodes palīdzību – pirmo sabiedrības dāvināto bilžu grāmatu un vecāku izglītošanu lasīšanas veicināšanas jautājumos. Šī programma ir satelītprogramma "Bērnu žūrijai", izaugusi no reāla sabiedrības pieprasījuma.

Bērnu grāmata ir pirmais kontakts ar literatūru, bezgalīgu pasauli, ar kuru cilvēks saskarsies visas dzīves garumā. Tādēļ ir svarīgi, lai šī tikšanās ir rūpīgi plānota un spēj parādīt, ko dod laba grāmata.
         
Programmas mērķis un uzdevumi:
 • Pievērst jauno vecāku uzmanību lasīšanas jautājumiem;
 • Popularizēt bibliotēkas pakalpojumus ģimenēs;
 • Veicināt sabiedrības pozitīvu attieksmi pret bērniem, vecākiem un bērnu kultūru kopumā
 • Attīstīt bilžu grāmatas žanru.

Ilgtermiņa uzdevumi:

 • Veidot lasītāju sabiedrību Latvijā;
 • Mazināt dzīves līmeņa atšķirības starp pilsētu un laukiem, dodot ģimenēm iespēju saturīgāk pavadīt brīvo laiku, kad bērniņš vēl pavisam mazs;
 • Sekmēt bērnu grāmatu daudzveidību oriģinālliteratūrā.
Paredzamie rezultāti:
 • Lasītāju skaita pieaugums publiskajās bibliotēkās;
 • Jauna interesanta programma, kas piesaistīs sabiedrības uzmanību bibliotēkai un izvirzīs tai augstākas prasības;
 • Vietējās sabiedrības saliedēšana kopīgam pozitīvam mērķim (programmas īstenošanā paredzēts iesaistīt arī medicīnas darbiniekus, ārsta vizītes laikā vecāki saņems ielūgumu ierasties bibliotēkā kopā ar mazuli);
 • Īpašas kustības tēvu izglītošanā iesākšana par priekšā lasīšanas brīnumu un garīgu kontaktu ar savu bērnu.   
Mērķauditorija
 
Programmas "Pirmā tikšanās ar bibliotēku" mērķauditorija ir 2-3 gadu vecumu sasniegušie bērni un viņu vecāki. 2004. gadā Latvijā ir piedzimuši 20 334 bērni, 2005. gadā – 21 497 bērni, 2006. gadā – 22 264 bērni. 2007. gadā mēs varējām aptvert pavisam nelielu daļu - tie ir apmēram 6000 bērnu. Nākošajā gadā noteikti pievienotos jaunas pašvaldību bibliotēkas un iesaistītu ģimenes, kurās aug mazi bērni, jo programma ir izraisījusi nedalītu interesi gan bibliotekāros, gan vecākos un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogos.

2007. gadā programmā iesaistījās 216 bibliotēkas, šo bibliotēku darbinieki ir mūsu projekta mērķauditorija. Izglītojošie semināri ir notikuši 2007. gada 11. un 12. maijā Madonā, 17. oktobrī Cēsīs un 10. decembrī Liepājā.

Sadarbības partneri šī posma realizēšanā ir vecāki, vecvecāki, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, pašvaldību sociālie un veselības aizsardzības darbinieki. 
 
Programmas īstenotāji
 
Programmas īstenotāji ir LNB BAI Bērnu literatūras centra četri speciālisti, kuriem ir labas iemaņas pirmsskolas vecuma bērnu iesaistīšanā par bibliotēkas apmeklētājiem. Ir iestrādes "Bērnudārzu programmā bibliotēkām", tiek vadītas nodarbības bibliotekāriem par metodiskajiem paņēmieniem darbā ar pašiem mazākajiem.
 
Programmas līdzfinansējums
 
Līdzfinansējumu veido pašvaldību ieguldījums. Jo katrai pašvaldībai, kuras bibliotēka piedalās programmā, ir jāgarantē īpašas telpas vai telpas daļas iekārtošana pašiem mazākajiem lasītājiem, atbilstošs grāmatu krājums, rotaļlietas, atbilstošas mēbeles, grīdas segums.
 
Galvenais, lai jums būtu kopīgs lasītprieks!
 
 
 
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Silvija Tretjakova
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja
Tālr.: 67312792