Atzīmējot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 50. gadadienu un 3 gadu darbību Latvijā, Latvijas Republikas Finanšu ministrija aicina iedzīvotājus apmeklēt fonda veikumam Latvijā veltītu ceļojošu izstādi "Eiropas Sociālā fonda projektu parāde". No 2008. gada 4. februāra līdz 8. februārim izstāde būs apskatāma Kurzemes reģionā – Talsos, Ventspilī, Liepājā, Kuldīgā un Saldū.
4. februārī izstāde apskatāma Talsos (Talsu pilsētas domē, Kareivju ielā 7), 5. februārī Ventspilī (Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2), 6. februārī Liepājā (Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6), 7. februārī Kuldīgā (Pils laukumā 2), 8. februārī Saldū (Saldus pilsētas bibliotēkā, Tūristu ielā 3) no pulksten 12:00 līdz 19:00.
 
8. februārī pulksten 17:00 izstādes noslēgumā Saldus pilsētas bibliotēkā piedalīsies LR Finanšu ministrijas pārstāvji un izstādes veidotāji, daloties stāstos par ceļojošās izstādes tapšanu un gaitu, apceļojot kopā 24 Latvijas pilsētas. No 7. janvāra izstāde bija apskatāma Zemgales, Vidzemes un Latgales plānošanas reģionos sabiedriski pieejamās vietās.
 
"Ceļojošās izstādes mērķis ir ar konkrētu, jau īstenotu Eiropas Sociālā fonda projektu piemēru palīdzību iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar fonda sniegtajām iespējām nodarbinātības, izglītības un sociālās iekļaušanas jomā, kā arī veicināt līdz šim neaktīvo mērķa grupu iesaistīšanos sociālā fonda projektu sagatavošanā un īstenošanā," norāda īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās Normunds Broks, paužot cerību, ka izstāde varētu būt satikšanās vieta jau esošajiem fonda labuma guvējiem, kā arī tiem, kas par tādiem tikai kļūs.
 
Izstādes stendi ir cilvēku figūras, uz kurām izvietoti gan drukāti, gan video un audio formātā ierakstīti Latvijas cilvēku stāsti, radot dokumentālu interviju sēriju par pieredzi, kas radusies, izmantojot ESF piedāvātās iespējas nodarbinātības, izglītības un sociālās iekļaušanas jomā. Izstādes motīvs ir STĀSTS un CILVĒKS, kurš šo stāstu stāsta. Tādejādi satiekoties daudziem stāstiem un pieredzēm par ESF projektiem, veidojas stāstu parāde – ESF PROJEKTU PARĀDE. Izstādes moto ir Jāņa Jaunsudrabiņa vārdi "Nav uz zemes tiks tumšas vietas, kur nedzimtu kāda gaiša doma". Katrs no cilvēkiem ekspozīcijā stāsta par savu uzdrīkstēšanos, sasniegumiem un izjūtām pirms un pēc ESF piedāvāto iespēju izmantošanas. Katrā reģionā atlasīti konkrētā reģiona projektu piemēri, tādejādi kurzemnieki var iepazīties ar Kurzemes aktīvāko iedzīvotāju gūto pieredzi Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanā.
 
Uz stendiem izvietota arī informācija, kā iespējams saņemt finansējumu, un kādas prioritātes/pasākumus/aktivitātes ESF atbalstīs 2007.-2013. gada plānošanas periodā.
Kopumā 2007.-2013. gada ESF ieguldījums būs 380 miljoni latu jeb aptuveni 165 lati uz vienu Latvijas iedzīvotāju. Tas ir vērā ņemams pieaugums, ja salīdzina ar iepriekšējo periodu, kurā no ESF tika saņemts 90 miljonus latu. Turklāt "vecā" perioda ESF atbalstāmajām nozarēm - nodarbinātībai, izglītībai, sociālajai iekļaušanai - klāt nākusi arī veselības nozare un administratīvo spēju stiprināšana, kuras ietvaros tiks veicināta sociālo partneru līdzdalība valstij svarīgu plānošanas procesu izstrādē.
 
ES fondu vadošā iestāde - Finanšu ministrija - izstādi organizē sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju, Sociālo pakalpojumu pārvaldi, Valsts izglītības attīstības aģentūru, Sabiedrības integrācijas fondu, Nodarbinātības valsts aģentūru un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
 
ESF aktivitātēm iespējams sekot līdzi mājas lapā www.esfondi.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
 
Marta Romanova
Aģentūras "Eko Media" izstādes koordinatore 
Tālr.: 67804032, 26475178
 
Lita Kokale
LR Finanšu ministrijas ES fondu departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 7083880, 26469946