Konference "Reģionālā kultūrpolitika Latvijā" notika 2007. gada 4. decembrī Cēsu Kultūras centrā un tās mērķis bija uzsākt publiskās debates Latvijā par aktuāliem kultūrpolitikas jautājumiem, kas aktualizē kultūras nozīmi vietējo un reģionālo pašvaldību attīstībā un veicina kultūras sociālā un ekonomiskā rakstura izpratni.