Atzīmējot latviešu mākslinieka un grafiķa Alberta Kronenberga 120. gadadienu, Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas muzeju, tā filiāli Aspazijas māju un Alberta Kronenberga dzimtas turpinātājiem – meitu Rūtu Kronenbergu un mazmeitu Ilzi Saulīti – Jansoni ceturtdien, 18. oktobrī, plkst. 13.00 pie Slokas bibliotēkas (Raiņa ielā 3) atklās Albertam Kronenbergam veltītu piemiņas zīmi.
Piemiņas zīmes uzstādīšanas vieta nav nejauši izvēlēta, jo gandrīz iepretī Slokas bibliotēkai kādreiz atradās tipogrāfija, kur iespieda pirmo Alberta Kronenberga ilustrēto grāmatu.
 
Albertam Kronenbergam veltītu piemiņas zīmi veido tēlnieks Edvīns Krūmiņš. Tā būs nosacītas atvērtas grāmatas veidā. Grāmatas vāki tiks papildināti ar Alberta Kronenberga zīmētajiem pasaku tēliem – pelēm un ezīti. Peles būs izgatavotas no melna metāla un uzstādītas uz grāmatas vāka augšējās malas. Savukārt ezītim ir ierādīta vieta pie grāmatas apakšējās vāka malas. Grāmata sagaidīs Slokas bibliotēkas apmeklētājus, kas ieies bibliotēkā caur Alberta Kronenberga pasaku grāmatas lapām un tēliem.
 
Piemiņas zīmes projektēšana, izveidošana un uzstādīšana ir uzticēta AS būvuzņēmumam ``Restaurators`` un arhitektam Valdim Šmitam.
 
Izcilā novadnieka jubilejas gadu Jūrmalā iezīmē ar vairāku pasākumu ciklu. Septembrī Jūrmalas teātris iesāka svinības ar Sprunguļmuižas gadatirgu Bulduros. Jūrmalas pilsētas muzeja filiālē Aspazijas mājā atklāja A. Kronenberga jubilejai veltītu izstādi ``Pieci kaķi un Mazais ganiņš - jūrmalnieki``.
 
Jūrmalas pilsētas muzejs veido īpašu bukletu ``Jūrmala bērna acīm``, atbilstoši bērnu interesēm atzīmējot pilsētas kultūrvēsturiskos objektus, dabas un atpūtas vietas. Slokas bibliotēka aicinās uz literāru sarīkojumu ``Ienāc Alberta Kronenberga grāmatu pasaulē``. Tajā paredzēta tikšanās ar slocenieci aktrisi Antu Krūmiņu, kas dažādu tautas instrumentu pavadījumā citēs A. Kronenberga darbu ``Vecā beka``.
 
Grafiķis un dzejnieks Alberts Kronenbergs (1887-1958), ko pazīstam galvenokārt kā bērnu grāmatu autoru un ilustratoru, dzimis un uzaudzis Slokā. Pirmo izglītību Alberts ieguva krusttēva Alberta Hāznera tautas skolā, kas atradās tagadējā Valkas ielā Jūrmalā. 1903. gadā Kronenbergu ģimene pieņēma tālaika latviešu zemniekiem neraksturīgu lēmumu – sūtīt jaunāko dēlu mākslas skolā. Alberts iestājās B. Blūma zīmēšanas skolā un pēc trīs gadiem - Jaņa Rozentāla privātstudijā, bet 1911. gadā - Pēterburgas Ķeizariskās mākslas veicināšanas biedrības skolā.
 
Alberta Kronenberga zīmējumi un panti bijuši kopā ar vairākām mūsu tautas paaudzēm. Ar īpašu siltumu atmiņā nāk mākslinieka uzburtie pasaku tēli: Mazais ganiņš, Tuntuļu Jurītis, Gerhards Erhads Sīpoliņš, Pieci kaķi.
 
Pirmā pazīstamā mākslinieka, žurnālu ``Mazās Jaunības Tekas`` un ``Jaunības Tekas`` līdzstrādnieka Alberta Kronenberga bilžu grāmata bērniem ar autora tekstu ``Mazais ganiņš`` iznāca 1931. gadā. Ieguvusi bērnu mīlestību, tā atkārtoti iznāca vairākkārt, arī ar Raimonda Paula mūziku 1992. gadā. ``Mazais ganiņš ``iznācis arī krievu valodā, pēc tās veidoti vairāki uzvedumi. Trīsdesmitajos gados ar Kronenberga ilustrācijām un tekstu iznāk: ``Zelta laiki``, ``Tuntuļu Jurītis``, ``Jērādiņa`` un ``Sprunguļmuižas gadatirgus``, 1944. gadā iznāk ``Ābece Zelta atslēdziņa`` ar A. Kronenberga pantiem un ilustrācijām. Pēckara gados mākslinieks vairāk pievērsās tautasdziesmu, mīklu un sakāmvārdu ilustrēšanai, pazīstamākā viņa grāmata ``Pieci kaķi`` iznāca 1967. gadā.  1924. gadā A.Kronenbergs ilustrējis Aspazijas bērnības atmiņu grāmatu ``Zila debess zelta mākoņos``.
 
Alberts Kronenbergs guldīts Meža kapos, pieminekli ``Mazais ganiņš`` viņa kapa vietai veidojis tēlnieks Juris Mauriņš. Mākslinieka un literāta dzimta joprojām dzīvo Jūrmalā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Veronika Ramāne
Jūrmalas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieka pienākumu izpildītāja
 
Papildinformācija:
Tālr.: 67093872
Fakss 7093871