Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) jau otro gadu izsludina konkursu "Baltā Vilka grāmatas: latviešu oriģinālliteratūra bērniem".
Tā devīze ir: "Konkurss rakstnieka radošajai brīvībai un bērna tiesībām uz vērtīgu literatūru." Šis konkurss ir daļa no 2006. gadā uzsāktās ilgtermiņa programmas latviešu bērnu literatūras attīstībai un lasīšanas veicināšanai "Baltā Vilka grāmatas".
 
Latviešu bērnu literatūras mūsdienu klasiķa Jāņa Baltvilka (1944-2003) uzvārds devis programmai nosaukumu un tēlu – Balto Vilku, kas lasa grāmatu, - sava veida "bērnu literatūras totēmu". Rakstnieks un dabas pētnieks, kura devums ir vairāk nekā 30 grāmatu bērniem dzejā, prozā un izziņas literatūrā, bija arī viens no LBJLP aktīvākajiem biedriem.
 
Programmas "Baltā Vilka grāmatas" uzdevums ir sabiedrības uzmanību fokusēt uz pozitīvu mērķi – uz bērnu, kas lasa interesantu un skaistu latviešu grāmatu un panākt, lai latviešu bērnu grāmatu piedāvājums kļūtu daudzveidīgāks, kvalitatīvāks, mūsdienīgāks, atbilstošs mūsdienu bērnu vajadzībām. Tieši šim mērķim kalpo arī jaunais oriģinālliteratūras konkurss.
 
Katru gadu BJLP valde, ko vada Latvijas Universitātes asociētā profesore Ilze Stikāne, izvēlas konkursam vienu no bērnu literatūras žanriem. Akcentēti tiek tie žanri, kuros visvairāk pietrūkst labu, ar Latvijas reālo dzīves vidi saistītu oriģinālgrāmatu, mudinot rakstniekus pievērsties tieši šo tukšumu aizpildīšanai mūsu bērnu grāmatplauktos. 2008. gadā LBJLP valde nolēmusi izsludināt pusaudžiem adresētu piedzīvojumu grāmatu manuskriptu konkursu. Šajā kategorijā netiek ietverti fantāzijas literatūras darbi. Līdzvērtīgas literāras kvalitātes gadījumā žūrija dos priekšroku darbam, kas saistīts ar Latvijas vēstures tematiku. Konkursā tiks apbalvoti 3 nepublicēti manuskripti (1. vieta – Ls 1000, 2. vieta – Ls 600, 3. vieta – Ls 300). Uzvarētāji tiks paziņoti jūlijā, bērnu literatūras gada notikumu kulminācijas brīdī – Jāņa Baltvilka balvas pasniegšanas sarīkojumā.
 
LBJLP ir Starptautiskās bērnu un jaunatnes grāmatu padomes (IBBY) Latvijas nodaļa. Programmu "Baltā Vilka grāmatas" LBJLP īsteno kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centru, Latvijas Rakstnieku savienību, Latvijas Kultūras fondu un lielākajiem Latvijas medijiem. Projektu finansiāli atbalsta Rietumu Banka, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas Dome u.c.
 

Konkursa "Baltā Vilka grāmatas: latviešu oriģinālliteratūra bērniem" nolikums
 
Devīze: Konkurss rakstnieka radošajai brīvībai un bērna tiesībām uz vērtīgu literatūru.
 
Konkursu rīko Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (Starptautiskās bērnu un jaunatnes grāmatu padomes (IBBY) Latvijas nodaļa).
 
Konkursa mērķis ir apzināti virzīt un veicināt bērnu literatūras tapšanu atbilstoši Latvijas bērnu vajadzībām.
 
Katru gadu LBJLP izsludina jaunu darbu konkursu vienā no bērnu literatūras žanriem, akcentējot tos žanrus, kuros visvairāk pietrūkst labu, ar Latvijas reālo dzīves vidi saistītu oriģināldarbu. Žanra izvēli izdara Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes valde. Tās mērķis ir aizpildīt vājākās un tukšākās vietas literārajā piedāvājumā bērniem, mudinot rakstniekus aktīvāk pievērsties tieši tām.
 
Konkursā var piedalīties jebkurš autors ar latviešu valodā uzrakstītu, nepublicētu darbu. Manuskripts jāiesniedz LBJLP valdes izveidotajai žūrijai konkursa izsludināšanas publiskajā paziņojumā norādītajā formātā, termiņā un adresē.
 
Konkursā tiek apbalvoti 3 manuskripti. Konkursa uzvarētāji saņem diplomus un stipendijas turpmākam radošam darbam (1. vieta – Ls 1000, 2. vieta – Ls 600, 3. vieta – Ls 300).
 
Žūrija patur tiesības nepiešķirt balvas, ja iesniegtie darbi neatbilst vērtīgas literatūras kritērijiem.

Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti ikgadējā Jāņa Baltvilka balvas sarīkojumā.

Darbus vērtē LBJLP izveidota žūrija 5 cilvēku sastāvā. Galvenie vērtēšanas kritēriji:
  • augsta literāra kvalitāte;
  • oriģinalitāte;
  • atbilstība Latvijas bērnu reālajai dzīves videi, problēmām un interesēm.

Konkursa rīkotāji neorganizē apbalvoto darbu izdošanu un neierobežo autoru brīvu izvēli sadarbībā ar izdevējiem, bet apņemas, rūpējoties par konkursa publicitāti, veicināt labāko darbu izdošanu un informēt par tiem sabiedrību.

 
Konkursa norise 2008. gadā
 
2008. gadā LBJLP valde nolēmusi izsludināt pusaudžiem adresētu piedzīvojumu grāmatu manuskriptu konkursu. Šajā kategorijā netiek ietverti fantāzijas literatūras darbi. Līdzvērtīgas literāras kvalitātes gadījumā žūrija dos priekšroku darbam, kas saistīts ar Latvijas vēstures tematiku.

Konkurss tiek izsludināts 2008. gada 1. februārī.
Darbu iesniegšanas termiņš ir 2008. gada 1. jūnijs.
Darbi jāiesniedz gan elektroniski, gan izdrukā.

Lūdzam sūtīt:
  • manuskriptu (1 eksemplāru) uz adresi: Baltā Vilka konkursam, LBJLP, Tērbatas iela 75, Rīga, LV-1001
  • elektroniski uz e-pasta adresi: lbjlp@inbox.lv
Uzvarētāji tiks paziņoti 2008. gada 24. jūlijā, ikgadējā Jāņa Baltvilka balvas pasniegšanas sarīkojumā.
 
 

Informāciju sagatavoja:
LBJLP
Tērbatas iela 75, Rīga, LV-1001
Tālr./fakss: 7312792
E-pasts: lbjlp@inbox.lv; berni@lnb.lv