Muzeju valsts pārvalde (MVP) 2008. gadā atskatīsies uz aizvadītajiem 10 gadiem kopš LR Saeimā tika pieņemts Muzeju likums, izveidota pašreizējā muzeju nozares sistēma un kā pārvaldes institūcija nodibināta Muzeju valsts pārvalde.
Lai rezumētu šajā laika posmā paveikto, MVP rīkos konferenču ciklu. Gada pirmajā pusē paredzētas divas konferences: "Nacionālais muzeju krājums – resurss izglītībai, zinātnei, sabiedrības attīstībai" un "Muzeju darbinieka profesija – esošā un vēlamā". Rudenī plānotā konference "Muzeju nozares pārvaldība: akreditācija kā pārvaldības instruments" veltīta muzeju attīstības iespējamajiem virzieniem.

"Šajos gados izdarīts daudz – radīta muzeju nozares tiesiskā bāze, uzkrāta pieredze un atziņas muzeju akreditācijas procesā, izveidota muzeju darbinieku profesionālās izglītības sistēma. Tomēr ikdienas darbs pierāda, ka nedrīkst ieslīgt pašapmierinātībā – vienmēr ir jādomā, kā iet līdzi laikam," secina MVP priekšnieks J. Garjāns. Tāpēc tieši konferences ir piemērotākā dialoga forma, lai aptvertu un iesaistītu diskusijā pēc iespējas plašāku Latvijas muzejos strādājošo, pārvaldības institūciju, kā arī muzeju izmantotāju loku.

Ar konferencēs gūtajiem secinājumiem tiks iepazīstināta plašāka sabiedrība, domājot par muzeju nozares attīstības perspektīvām gan no muzeju profesionāļu, gan apmeklētāja skata punkta.

Saistībā ar desmitgadi sērija "Muzeoloģijas bibliotēka" šogad tiks papildināta ar diviem izdevumiem. Tā kā aprit pieci gadi, kopš muzeju darbiniekiem ir iespēja papildināt zināšanas Baltijas Muzeoloģijas skolā, tad tiks izdots rakstu krājums, kurā apkopoti Baltijas Muzeoloģijas skolas lektoru teorētiskie darbi. Otrs izdevums "Mūžizglītība muzejā – Eiropas rokasgrāmata" ir metodisks mācību līdzeklis profesionāļiem, kurā analizēta Eiropas muzejos praktizēto mūžizglītības programmu daudzveidīgā pieredze.

Šogad MVP organizē vēl kādu nozīmīgu pasākumu – muzeju ceļojošo izstāžu konkursu "Izstāde ceļā", kas noslēgsies novembrī ar visu konkursam pieteikto izstāžu eksponēšanu Latvijas Dzelzceļa muzejā.
 

Informāciju sagatavoja:
Astra Spalvēna
Muzeju valsts pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67503871
E-pasts: astra.spalvena@mvp.gov.lv