Otrais papildinātais izdevums IFLA Publisko bibliotēku pakalpojumu vadlīnijas (IFLA Public Library Service Guidelines Ed. by Koontz, Christie / Gubbin, Barbara) iznāks 2010.gada jūlijā

Jaunais izdevums aptvers visus bibliotēku darba, informācijas pakalpojumu, poligrāfiskās un elektroniskās vides jautājumus, bibliotēku mainību līdzi informācijas tehnoloģiju un sociālo mēdiju attīstībai, inovatīviem pakalpojumiem, bibliotēku iekļaušanos nacionālajās un globālajās apritēs.

Pirmais izdevums Publisko bibliotēku pakalpojumi: IFLA/UNESCO vadlīnijas attīstībai (The Public Library Service IFLA/UNESCO Guidelines for Development) tika publicēts 2001.gadā
http://www.degruyter.de /cont/imp/saur/saurEn.cfm < br />

Ziņu sagatavoja:
Anna Mauliņa,
LNB Bibliotēku attīstības institūta direktore
67312793
anna.maulina@lnb.lv