Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas celtniecības starptautisko ekspertu Vinstonu Tabu (Winston Tabb) ASV presidents Baraks Obama nominējis darbam ASV Nacionālo muzeju un bibliotēku pakalpojumu valdē.

Vinstons Tabs ir Hopkinsa universitātes (The Johns Hopkins University) bibliotēku un muzeju resursu dekāns, IFLA Autortiesību un  citu juridisko materiālu komitejas (Copyright and other Legal Matters Committee (CLM) priekšsēdētājs. Viņš dzimis Tulsā, Ohlahomā, absolvējis Ohlahomas Baptistu universitāti, maģistra grādu aizstāvējis  Harvarda universitātē. Strādājis ASV armijā Taizemē. Bibliotekāra kvalifikāciju ieguvis Simona koledžā 1972.gadā, un šajā gadā pievienojies ASV Kongresa bibliotēkas profesionālajam personālam. Kā vadošais speciālists kopš 1992.gada Vinstons Tabs vadījis 53 bibliotēkas departamentus, viņa pakļautībā strādājuši vairāk nekā 2400 darbinieku. Viņa atbildības jomas: kataloģizācija, lasītavu darbs, speciālie krājumi, arhīvi, tiešsaistes informācijas izguve, glabāšana un piekļuve.

Vinstons Tabs kā UNESCO starptautiskās ekspertu padomes loceklis LNB jaunās ēkas celtniecības projekta atbalstam daudzas reizes bijis Latvijā, piedalījies  ekspertu sēdēs, izteicis nozīmīgus priekšlikums celtniecības optimizācijai un bibliotēku darba procesuālai uzlabošanai.

Ziņu sagatavoja:
Anna Mauliņa,
LNB Bibliotēku attīstības institūta direktore
67312793
anna.maulina@lnb.lv