2010. gada 17. jūnijā SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas standarta statusā reģistrējis nozares standartu:

LVS ISO 15511:2010 Informācija un dokumentācija. Starptautiskais bibliotēku un radniecīgo organizāciju standartidentifikators (ISIL)
Standarts atceļ un aizstāj: LVS ISO 15511:2005 Informācija un dokumentācija. Starptautiskais bibliotēku un radniecīgo organizāciju standartidentifikators (ISIL).

Ziņu sagatavoja:
Inta Virbule
Standartizācijas nodaļas vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.:67312796
E-pasts: inta.virbule@lnb.lv