Rīga, LETA. Šā gada otrajā Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) konkursā finansiālu atbalstu nolemts sniegt 421 projektam par kopējo summu 474 192 lati, aģentūru LETA informēja fonda preses sekretāre Jana Rudzīte.

Projektus nebija iespējams iesniegt izskatīšanai starpnozarē, jo šī nozare ir likvidēta. Projektu veidi, ko līdz šim izskatīja starpnozares ekspertu komisija, ir sadalīti starp pārējām nozarēm, piemēram, ar bibliotēkām saistītos projektus izskatīja literatūras nozare, ar arhīviem - kultūras mantojums, ar dzīvesstāstu pētniecību - tradicionālās kultūras nozare. Pirmo reizi tika vērtēti projekti jaunizveidotajā dizaina un arhitektūras nozarē.

 

Literatūras nozarē tiks finansēti 47 projekti, kam piešķirti 53 447 lati. Mūzikas un dejas mākslas nozarē finansiāli atbalstīti 76 projekti, kuriem piešķirti 70 605 lati. Teātra mākslas nozarē VKKF atbalsts tiks 48 projektiem kopsummā par 27 840 latiem, bet filmu mākslas nozarē - 59 projektiem par 77 938 latiem.

 

Vizuālās un foto mākslas nozarē atbalstīts 51 projekts, kuriem piešķirti 68 263 lati. Kultūras mantojuma nozarē atbalstīti 80 projekti kopsummā par 76 849 latiem, tradicionālās kultūras nozarē - 31projekts, kuri kopumā saņems 19 250 latus. Finansiālu atbalstu guvuši arī dizaina un arhitektūras nozares darbi, kuriem sadalīti 39 000 latu, un deviņi starpdisciplināri projekti, kuri saņems kopumā 41 000 latu.

 

Šim kultūras projektu konkursam tika iesniegti 958 projekti, kuriem kopumā tika prasīts 2 423 772 latu finansējums.

 

Ar finansēto projektu sarakstiem iespējams iepazīties VKKF mājaslapā "www.vkkf.lv".

 

Nozaru ekspertu komisiju sēdēs tika ievēlēti nozaru priekšsēdētāji, kas sāks darbu VKKF padomē pēc padomes sastāva apstiprināšanas Ministru kabinetā. Literatūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs ir Arno Jundze, mūzikas un dejas mākslas nozarē - Dace Bluķe, teātra mākslas nozarē - Lauris Gundars, filmu mākslas nozarē - Lelda Ozola, kultūras mantojuma nozarē - Dace Čoldere, tradicionālās kultūras nozarē - Ruta Cibule, vizuālās mākslas nozarē - Andris Vītoliņš, dizaina un arhitektūras nozarē - Zanda Redberga.

 

Šajā konkursā par projektu finansēšanu lēma esošie VKKF padomes locekļi - Lauris Gundars, Rolands Kronlaks, Kristaps Ģelzis, Ilze Martinsone, Ints Dālderis, Uģis Prauliņš, Jānis Šints, Nora Ikstena, Ligita Gintere, Viesturs Zanders, Benita Sarma, Dace Lamberga, Juris Zalāns.

 

VKKF mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām.

 

 

Emīlija Kozule LETA

Copyright © LETA