Rīga, 22. janv., LETA. Centrālā statistikas pārvalde (CSP) laidusi klajā statistisko datu krājumu "Par informācijas sabiedrību Latvijā", aģentūra LETA uzzināja CSP Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļā.
Krājums ietver sevī datus par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošanu dažādās jomās - mājsaimniecībās, iedzīvotāju vidū, uzņēmējdarbībā un izglītībā.
 
Pirmā nodaļa veltīta IKT sektora uzņēmumu galvenajiem rādītājiem no 2000. līdz 2006. gadam, otrā un trešā nodaļa ietver datus par IKT lietošanu mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū no 2004. līdz pat 2007. gadam.
 
Tāpat ietverta informācija par datoru un interneta lietošana pagājušā gada pirmajā ceturksnī sadalījumā pēc vecuma grupām procentos no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā, informācija par interneta pieslēguma veidiem mājsaimniecībās, iedzīvotāju datorprasmēm, interneta lietošanas vietām un mērķiem, kā arī par iepirkšanos internetā un citi saistoši dati.
 
Dati par IKT izmantošanu mājsaimniecībās ir sadalīti pēc to sastāva, ienākumu līmeņa un pa reģioniem, savukārt dati par IKP pieejamību iedzīvotāju vidū ir skatāmi sadalījumā pēc viņu dzimuma, vecuma, izglītības, nodarbinātības, kā arī reģionālā griezumā.
 
Ceturtajā krājuma nodaļā sniegta informācija par IKT rādītājiem uzņēmumos - datorizācijas līmeni, darbinieku īpatsvaru, kas regulāri darbā lieto datoru un internetu, interneta pieslēguma veidiem un tā izmantošanas mērķiem, kā arī par svarīgākajiem rādītājiem, kas atspoguļo e-komerciju uzņēmumos. Arī šī nodaļa ietver jaunākos datus par 2007. gadu, kas doti sadalījumā pēc uzņēmumu darbības veida un pēc darbinieku skaita tajos.
 
Piektajā nodaļā ir atspoguļots izglītības iestāžu informatizācijas līmenis, bet sestajā - sniegti starptautiskie salīdzinājumi, kas parāda Latvijas vietu citu Eiropas Savienības valstu vidū.
 
 
Žanete Hāka LETA
Copyright © LETA