1935. gada 28. janvārī K. Ulmanis aicināja atbalstīt savu pirmo skolu, ziedojot grāmatas, mākslas darbus, sporta inventāru, mūzikas instrumentus un daudz ko citu mācību procesam derīgu. Kurš nezināja ko ziedot, varēja ziedot arī naudu.
Draudzīgais aicinājums Latvijā tika atjaunots 1994. gadā. Tas ir aktuāls arī šodien – 21. gadsimtā.
 
Izglītībai visos laikos ir bijusi liela loma cilvēku dzīvē. Eiropas un tajā skaitā Latvijas skolas pamazām tiek aprīkotas ar mūsdienīgiem un moderniem mācību kabinetiem un mācību līdzekļiem. Mūsdienīgs mācību kabinets un mūsdienām atbilstoši mācību līdzekļi – viens no mācīties patikas un mācīties prieka veicinātājiem.
 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina bijušos Liepājas pilsētas skolu skolēnus atcerēties savu skolu, atbalstot Draudzīgā aicinājuma ideju, un griezties savā skolā pie skolas vadības, lai precizētu, kas skolai būtu visnepieciešamākais (visnoderīgākais). Jau iepriekš pateicamies par sapratni un atsaucību, atceroties savu skolu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde