2010. gada 9. jūnijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltajā zālē (Rīgā, Tērbatas ielā 75) notiks publisko bibliotēku metodiķu seminārs.