Rundāles novadā apvienotas 5 pagasta publiskās bibliotēkas – Bērsteles, Pilsrundāles, Vecrundāles, Viesturu un Svitenes. Administratīvi teritoriālā reforma nākusi par labu lasītājiem, jo intensīvāk izmantojam bibliotēku krājumus, pārdomājam grāmatu iegādi, lai nedublētos un ekonomētu pašvaldības līdzekļus, regulāri tiekamies.

Līdz šim bibliotēku aktivitātes atspoguļoja novada mājas lapā www.rundale.lv.


Pilsrundāles bibliotēka izveidoja savu blogu http://pilsrundalesbibliot eka.blogspot.com/ dienu pirms novada izveides – 2009. gada 30. jūnijā. Tā bija iespēja iekļauties kopējā bibliotēku blogu saimē,  nodrošinot bibliotēkas publicitāti.


Ideja par kopēju Rundāles novada bibliotēku blogu radās pēc Kuldīgas bibliotēkas mājas lapā redzētā, jo neko jau jaunu nevar izdomāt, bet var patapināt ideju un apdarināt ar saviem darbiem. Sazinājos ar Laimu Osteli, izprasīju par administrēšanas sīkumiem un saņēmu atļauju, izveidot mūsu variantu. Savukārt, kārtējā novada bibliotēku tikšanās reizē, teicu kolēģēm, ka vajadzētu pamēģināt apvienoties. Tā 13. maijā tapa mūsu blogs http://r undalesbiblio.blogspot.com /. Mūsu devīze "Kopā jautrāk!".


Blogs dod iespēju savu unikālo informāciju ievietot vienotā informācijas telpā, lai cik liela vai maza tā ir. To var darīt patstāvīgi vai ar kolēģes palīdzību, jo ne katrai ir apgūtas vajadzīgās prasmes. Google blogu izveides sistēma ir latviešu valodā. Tā ir vienkārša, ar pietiekošām izvēles iespējām un izvietojama bez maksas.


Pašlaik visaktīvāk darbojas Viesturu, Bērsteles un Pilsrundāles bibliotēku vadītājas. Izvietojam informāciju par kopējām aktivitātēm, par aktualitātēm bibliotēkā un bibliotekāra dzīvē, norādām saiti uz saistošiem notikumiem Latvijas bibliotēku nozarē. Blogs - tā ir lieliska mazu bibliotēku iespēja parādīt savu darbošanos, bet apvienojoties vairākām kopā – radīt savu saziņas telpu ar lasītājiem.


Paldies Kuldīgas kolēģēm par ideju un lai pārējām bibliotēkām tas rosina vēlmi atklāties virtuālajā tīmeklī!

Ziņu sagatavoja:
Aelita Ramane
Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja

Tagi: Blogi