Atkal klāt jūnijs! Tas nozīmē, ka tuvojas noslēguma darbu aizstāvēšana.

Aicinām visus interesentus uz SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studentu bakalaura darbu  aizstāvēšanu, kas notiks  7., 8. un 9. jūnijā. Aizstāvēšanas sākums Sociālo zinātņu fakultātē (Lomonosova ielā 1A) plkst. 9.00 405.auditorijā.


Priecāsimies redzēt bibliotekāro sabiedrību mūsu studentu veikuma aizstāvēšanā!

Ziņu sagatavoja:
Vineta Gerkena
Bakalaura gala pārbaudījumu komisijas sekretāre