Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds izdevis:
  • 719. sējumu sērijā "Latvijas Universitātes raksti" – "Juridiskā zinātne".
  • "Cilvēka anatomija. Roka. Kāja". Grāmatas mērķis ir sniegt kompleksu priekšstatu par cilvēka orgānu un sistēmu uzbūvi un funkcijām. Grāmata sarakstīta divās valodās: latviešu un angļu, lietojot latīniskos apzīmējumus.
  • Alberta Varslavāna "Latvijas Republika starpvalstu attiecību sistēmā". Tā ir veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadskārtai un palūko Latviju konkrētajā aspektā pirmās desmitgades laikā – no 1919. līdz 1929. gadam.

Izdevniecībā "Madris" iznākušas šādas grāmatas:

  • "Gaismas dzeja. Sūfiju dzeja no Persijas". Grāmata ir angļu un latviešu valodā, dzejoļi ir nevis atdzejoti, bet tulkoti rindu pa rindai un papildināti ar īsiem autoru radošās darbības un dzīves aprakstiem.
  • "Tieva, gara tēva josta…" – latviešu tautas pasakas un mīklas bērniem.

 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija
www.gramatizdeveji.lv