Latvijas Nacionālā bibliotēka un valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" 2007. gada 19. oktobrī plkst. 11:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Jaunākās periodikas lasītavā (K. Barona ielā 14) rīko semināru "Nacionālā digitālā bibliotēka Letonica: procesi, piekļuve, autortiesības".
Informācija:
 Anna Mauliņa,
 Latvijas Nacionālās bibliotēkas
 Bibliotēku attīstības institūta direktore
 Tērbatas iela 75, Rīga, LV 1001
 Tālr./fakss: 6312793, mob. 29422249
 E-pasts: anna.maulina@lnb.lv