Latvijas Arhitektu savienība atbalsta piedāvātos infrastruktūras un publiskās ārtelpas risinājumus, kas iekļauti Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas koncertzāles teritorijas detālplānojuma pirmajā redakcijā, un atzīst par nepieciešamu līdzīgu analīzi veikt par attīstības iespējām visā tā dēvētajā Daugavas telpā jeb pilsētas teritorijās abos upes krastos.
Detālplānojuma pirmā redakcija vakar tika izskatīta Latvijas Arhitektu savienības Diskusiju klubā. Detālplānojuma recenzents, arhitekts Juris Lasis secināja, ka izstrādātajos materiālos ir norādīti konkrēti pasākumi, kas veicami, lai sekmīgi attīstītos ieceres par kultūras objektu – Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas koncertzāles – būvniecību Daugavas kreisajā krastā un ar salīdzinoši nelieliem līdzekļiem piedāvāts atrisināt sabiedrībā uzdotos jautājumus par piekļūšanas iespējām kultūras būvēm. Tāpat recenzents pozitīvi novērtēja detāplānojumā piedāvāto ieceri līdzās Akmens tiltam veidot plašu laukumu jeb tā dēvēto Rīgas forumu, atzīstot, ka šāda mēroga publiskās telpas Latvijas galvaspilsētā pašlaik trūkst.
 
Arī arhitekte Ausma Skujiņa Diskusiju klubā pozitīvi izteicās par publiskās telpas risinājumu teritorijā starp abām kultūra būvēm, secinot, ka šis detālplānojums skaidri parāda – ir nepieciešama detalizēta analīze par visu Daugavas krasta teritoriju Rīgā, nolūkā padarīt to pieejamu un interesantu galvaspilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Diskusiju kluba dalībnieku vidū lielākās bažas raisīja Rīgas Domes struktūrvienību mērķtiecība un spēja adekvātos termiņos veikt infrastruktūras uzlabošanas un satiksmes reorganizācijas darbus, kas paredzēti pilsētas attīstības plānā un uz kuru pamata lielā mērā sagatavoti detālplānojuma risinājumi, vienlaicīgi atzīstot, ka kultūras būves ir labs stimuls infrastruktūras un pilsētvides uzlabošanai.
 
Detāplānojuma apspriešana Latvijas Arhitektu savienības Diskusiju klubā notika pēc valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" iniciatīvas, kuras nolūks ir vecināt profesionāļu diskusiju sabiedriskajās institūcijās pirms detālplānojuma materiālu nodošanas sabiedriskajai apspriešanai. Pirms nedēļas Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas koncertzāles teritorijas detālplānojums tika izskatīts Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā, kur arī guva lielākoties atzinīgu novērtējumu.
 
Latvijas Arhitektu savienības Diskusiju kluba nolūks ir informēt par aktuālajām norisēm arhitektūras, tai skaitā projektēšanas un projektu attīstības, jomā, rosināt profesionālu diskusiju par apspriežamajiem jautājumiem, lai izteiktu Latvijas Arhitektu savienības viedokli par aktuāliem attīstības procesiem pilsētbūvniecības un apjomu arhitektūras jomā valstī.
 
Izstrādāt detālplānojuma aptuveni 20 hektāru lielai teritorijai, kurā atradīsies Latvijas Nacionālā bibliotēka un Rīgas koncertzāle, Rīgas dome valsts aģentūrai "Jaunie "Trīs brāļi"" uzdeva pērnā gada februārī un tā nolūks ir noteikt infrastruktūras nodrošinājuma attīstības iespējas un risinājumus. Detālplānojumu izstrādā SIA "Arhitektu birojs "Ģelzis – Šmits – Arhetips"".
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecību ir paredzēts sākt šogad, savukārt Rīgas koncertzāles celtniecības darbi, pēc Latvijas bankas un citu vadošo ekonomikas ekspertu ieteikuma, tiks uzsākti 2010. gadā. Kamēr Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka, saskaņā ar šī projekta īstenošanas likumu, tiks realizēta par valsts budžeta līdzekļiem, tikmēr Rīgas koncertzāles projektam tiek meklēti valstij izdevīgākie finansēšanas veidi, no kuriem perspektīvākais ir publiskās un privātās partnerības princips jeb privāto investoru piesaiste.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 7358531, Mob.tālr. +371 29405397