Rēzekne, 25. janv., LETA. Šodien Rēzeknes rajona Čornajas pagasta Rāznas bibliotēkā notiks iestādes 55 gadu jubilejas svinības un tiks atzīmēti 25 gadi, kopš Silvija Deksne strādā par šīs bibliotēkas vadītāju, aģentūru LETA informēja Rēzeknes rajona padomes sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Ieviņa.

Rāznas bibliotēkas vadītājai par godprātīgu darbu bibliotēkas lasītāju apkalpošanā Rēzeknes rajona padomes pārstāvis pasniegs pašvaldības Atzinības rakstu. Uz svinībām aicināti bibliotēkas lasītāji un citu Rēzeknes rajona bibliotēku darbinieki, kā arī pasākumā paredzēta Rēzeknes rajona dzejnieces Olgas Ors un mūziķa Guntara Skudras uzstāšanās.
Kā jubilejas priekšvakarā atzina Deksne, gan bibliotēkas apmeklētāji, gan Čornajas pagasta padome ir čakli bibliotēkas grāmatu krājuma papildinātāji. Grāmatu fonda paplašināšanai un bibliotēkas uzturēšanai Čornajas pagasta padomes piešķirto līdzekļu skaits aug ar katru gadu. Arī Rāznas bibliotēkas telpas 2007. gadā izremontētas par pagasta līdzekļiem. Pašlaik bibliotēkai ir jauna apkures sistēma un pakešu logi.

Pirms tam Rāznas bibliotēka atradās pagasta pirmsskolas izglītības iestādes telpās, bet, pieaugot bērnu skaitam, bērnudārzam bija nepieciešamas plašākas telpas. Pagasta padome šo situāciju atrisināja, iegādājoties telpas daudzdzīvokļu namā un iekārtojot tās atbilstoši bibliotēkas prasībām.

Rāznas bibliotēkai ir viens no lielākajiem lasītāju skaitiem rajonā, kopā reģistrēts 301 lasītājs. Bibliotēkā grāmatu krājumu veido 8481 vienība.


Einārs Dervinieks LETA
Copyright © LETA