Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros sadarbībā ar EBSCO Publishing no 25.05.2010. līdz 28.05.2010. rīko ikgadējo EBSCO datu bāzes lietotāju apmācību semināru programmu.

Semināru mērķis ir popularizēt EBSCO elektroniskos resursus Latvijas bibliotēkās, veicināt maksimāli efektīvu sistēmas piedāvāto informācijas resursu un to meklēšanas iespēju izmantošanu, kā arī iepazīstināt klientus ar jauniem piedāvājumiem un pakalpojumiem.

 

EBSCO ir viena no pasaules vadošajām informācijas resursu kompānijām, kas nodrošina lietotājus ar augstākās kvalitātes elektroniskajiem resursiem, piedāvājot tiem integrēto pakalpojumu, kas aptver pieeju uzziņu datu bāzēm, abonēšanas administrēšanu, piekļuvi tiešsaistes žurnāliem un grāmatām, kā arī A-to-Z Service risinājumu.

 

Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, semināru auditorija tiek diferencēta, plānojot atsevišķas nodarbības akadēmisko, zinātnisko un publisko bibliotēku pārstāvjiem gan angļu, gan krievu valodās.

 

Vieslektori: Teresa Gorecka, EBSCO Publishing un Leszek Czerwiński, EBSCO Information Services.

 

Skatīt pilnu apmācību semināru programmu.

 

Projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros šajā gadā iespējams abonēt 16 datu bāzes: 3 latviešu valodā Letonika, Leta, Lursoft, 2 krievu valodā Rubricon, East View un 11 angļu valodā EBSCO, Emerald, Sage, Britannica, Cambridge Journals Online, ProQuest, Ebrary u. c.

 

Projektā var iesaistīties jebkura Latvijas pašvaldību publiskā bibliotēka, zinātniskā vai speciālā bibliotēka, gūstot iespēju izmantot minēto datu bāzu elektroniskos resursus ar atvieglotiem noteikumiem.

Ziņu sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
Projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" administratore
Tālr.: 67844896; 29713449