2010. gada 11. maijā plkst. 15.00, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja filiālē – Ādolfa Alunāna memoriālajā mājā (Jelgavā, Filozofu ielā 3) – tiks atklāta Latvijas Universitātes Bibliotēkas rīkotā izstāde "Alunānu dzimtas literārā mantojuma pūrs Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā".