Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika pieteikts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 894 "Valsts kultūrizglītības centra nolikums"", kas paredz Valsts Kultūrizglītības centra funkciju paplašināšanu un nosaukuma maiņu. Turpmāk to sauks – Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs.
Radošās industrijas atbalsta politikas izstrāde ir minēta valdības deklarācijā kā viens no neatliekamajiem uzdevumiem, kas jāpaveic līdz 2008. gada vidum. Lai īstenotu plānoto radošās industrijas atbalsta politiku, kas ir viens no Kultūras ministrijas darba uzdevumiem un kam pērnā gada rudenī bija veltīta viena no ministrijas rīkotajām konferencēm ciklā "7 māsas", liela uzmanība pievēršama tieši izglītības nodrošināšanai radošās industrijas jomā. Tāpēc profesionālās kultūrizglītības sistēmai nepieciešams izstrādāt jaunas, mūsdienīgas profesionālās izglītības programmas, kas pēc noteikumu pieņemšanas būs Kultūras un radošās izglītības centra kompetencē.
 
Kultūras un radošās izglītības centrs īstenos valsts politiku kultūrizglītības un radošās industrijas izglītības jomā, šim nolūkam izstrādājot un ieviešot radošās industrijas izglītības programmas.
 
Radošās industrijas attīstīšana minēta tādos politikas dokumentos kā Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007-2013, Latvijas Nacionālā Lisabonas programma 2005-2008, politikas pamatnostādnēs "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts", kā arī Ministru kabineta rīkojumā "Par vidēja termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem attīstības virzieniem 2008-2010".
 
Š.g. 14. janvārī kultūras ministre Helēna Demakova, tiekoties ar ekonomikas ministru Kasparu Gerhardu un izglītības un zinātnes ministri Tatjanu Koķi, vienojās par kopīgu rīcību, lai atbalstītu radošās industrijas attīstību Latvijā. Uz radošās industrijas nozīmi modernas ekonomikas veidošanā un eksportspējīgu produktu ražošanā ir norādījis arī Ministru prezidents Ivars Godmanis.
 
Kā zināms, radošā industrija ir moderns ekonomikas sektors, kas gan Eiropā un ASV, gan Latvijā attīstās ļoti strauji un apsteidz pieaugumu tradicionālajās nozarēs. Nozīmīgākās radošās industrijas jomas ir reklāma, dizains, arhitektūra, inovatīvā gastronomija, interaktīvie mediji, poligrāfija, datorspēļu ražošana, mūzika, kino un brīvā laika pavadīšanas industrija.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Zvirbule
LR Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7078154