LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkā (Alberta ielā 10, 113. telpā) 7. maijā plkst. 13.00, Latvijas Dabas fonds prezentēs jaunāko izdevumu "Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata".

Līdz šim Latvijā nav bijusi vienota metodika biotopu – platību, kas piemērota konkrētu augu, dzīvnieku vai sēņu sugu pastāvēšanai – noteikšanai. Noteikšanas rokasgrāmata sagatavota, lai nodrošinātu sekmīgāku Eiropas Savienības Biotopu direktīvas prasību īstenošanu Latvijā.

 

Rokasgrāmata izdota projekta "Metodikas un rokasgrāmatas izstrāde ES nozīmes biotopu noteikšanai dabā" ietvaros, kurš finansēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta granta palīdzību no Norvēģijas. Izdevuma veidošanā piedalījušies vairāki autori – Inārs Auniņš, Baiba Bambe, Lelde Eņģele, Sandra Ikauniece, Ivars Kabucis, Brigita Laime, Viesturs Lārmanis, Ilze Rēriha, Ieva Rove, Solvita Rūsiņa, Liene Salmiņa, Rūta Sniedze, galvenais redaktors – Ainārs Auniņš.

 

Visi interesenti laipni aicināti uz grāmatas prezentāciju, kā arī aplūkot citus Latvijas Dabas fonda izdevumus, kas no 7. līdz 14. maijam būs apskatāmi LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkā.

Ziņu sagatavoja:
Valija Liepkalne
Latvijas Universitātes Bibliotēka
Tālr.: 67223894