No 2010. gada 29. jūnija līdz 2. jūlijam Orhūsas Universitātē (Aarhus University) Dānijā notiks ikgadējā LIBER konference "2010 LIBER Annual Conference".

 

Papildinformācija