Šodien, 5. maijā, Ministru kabineta sēdē pieņemti jauni noteikumi "Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis", kas izstrādāti, lai sniegtu iespēju lasītājiem saņemt jaunus, mūsdienīgus informācijas pakalpojumus.

Maksas pakalpojumi tiek piedāvāti kā ekskluzīvas operatīvākas un ērtākas informācijas ieguves iespējas. Savukārt studentiem atsevišķiem maksas pakalpojumiem noteikta samazināta maksa. Jāuzsver, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas pamatpakalpojumi, tāpat kā iepriekš, tiks nodrošināti bez maksas.

 

Sakarā ar to, ka iepriekšējais cenrādis tika apstiprināts 2006. gadā, maksas pakalpojumu apmēru nevarēja uzskatīt par atbilstošu pieprasījumam un pakalpojumu sniegšanas izmaksām, tādēļ bija nepieciešams to pārskatīt. Tāpat cenrādī nebija uzskaitīti visi bibliotēkas sniegtie pakalpojumi, kuri ir aktualizējušies līdz ar informācijas tehnoloģiju attīstību un pieaugošo informācijas pieprasījumu. Piemēram, viens no ļoti iecienītiem pakalpojumiem ir digitalizācija uz pieprasījumu, bet šī pakalpojumu klāsta cenas iepriekšējā maksas pakalpojumu cenrādī nebija iekļautas.

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas gada resursu apjomu 2010. gadā pamatbudžeta programmā "Kultūras mantojums" veido valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un pašu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Kaut arī maksas pakalpojumu cenrādis papildināts ar jauniem pakalpojumiem un paaugstināta atsevišķu maksas pakalpojumu cena, Latvijas Nacionālā bibliotēka neplāno lielākus ieņēmumus no maksas pakalpojumiem.

Ziņu sagatavoja:
Ilze Egle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67365255; 29274845
www.lnb.lv

Tagi: Maksas pakalpojumu cenrādis