Rīga, 24. janv., LETA. Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināta kārtība, kādā Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) nodrošinās pašvaldību pasākumiem piešķirtās mērķdotācijas izlietošanas uzraudzību, aģentūru LETA informēja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Dišlere.
Aģentūra nodrošinās atsevišķa konta atvēršanu Valsts kasē katram pasākumam un ieskaitīs mērķdotācijas saņēmējam saskaņā ar aģentūrai apstiprināto finansēšanas plānu 2008. gadā.
 
Saņēmējam mērķdotācija jāizlieto līdz 2008. gada 31. decembrim un pēc pasākuma aktivitāšu pabeigšanas jāiesniedz aģentūrā pārskats par pasākumam piešķirtā finansējuma izlietojumu. Pārskats jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. februārim.
 
Saņēmējs ir atbildīgs par pasākuma īstenošanu tiesību aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši pasākumā noteiktajam mērķim, kā arī pārskata iesniegšanu VRAA noteiktajā termiņā. Aģentūra pārbauda pārskatus un izvērtē to atbilstību pasākuma mērķim.
 
Pasākuma īstenošanas laikā VRAA ir tiesības veikt pārbaudes pasākuma īstenošanas vietās, kā arī iepazīties ar grāmatvedības, finanšu un citiem dokumentiem, kas attiecas uz pasākuma maksājumiem un tā īstenošanu.
 
Ja pārbaudēs aģentūra konstatē neatbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumā, aģentūra ierakstītā vēstulē par to informē saņēmēju. Pēc informācijas saņemšanas divu mēnešu laikā saņēmējam neatbilstības jānovērš.
 
Ja noteiktajā termiņā konstatētās nepilnības netiek novērstas, saņēmējam mēneša laikā jāatmaksā mērķdotācijas daļa par nepamatoti veiktajiem izdevumiem aģentūras norādītajā kontā Valsts kasē.
 
VRAA uzraudzības ziņojums par pasākumu īstenošanas gaitu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā jāiesniedz līdz 2009. gada 1. martam.
 
Noteikumi vēl jāpieņem valdībā.
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA