Šajās dienās 40. Starptautiskā Kairas grāmatu tirgus ietvaros Eiropas rakstnieki un literāro organizāciju pārstāvji, to vidū divpadsmit valodās tulkotās grāmatas "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos" autore Sandra Kalniete un Latvijas Literatūras centra direktors Jānis Oga, pasniegs dāvinājumu Aleksandrijas bibliotēkai – Eiropas literatūras tulkojumus angļu, vācu un franču valodā.
Eiropas rakstnieku Ēģiptes apmeklējumu un vairāk nekā 100 Eiropas mūsdienu literatūras izdevumu dāvinājumu bibliotēkai organizē Eiropas literatūras centru tīkls "Literatūra pāri robežām" (Literature Across Frontiers) sadarbībā ar Aleksandrijas bibliotēku un Annas Lindas fondu.

Kopā ar Latvijas pārstāvjiem Ēģiptē viesosies un vairākos literāros pasākumos piedalīsies arī rakstnieki no citām valstīm: Naiels Grifitss (Niall Griffiths) un Džeimss Robertsons (James Robertson) no Lielbritānijas, Antons Hikičs (Anton Hykisch) no Slovākijas, Svetlana Makarovica (Svetlana Makarovic) no Slovēnijas un īpašais viesis, pazīstamais ēģiptiešu rakstnieks Ibrahims Abdels Megids (Ibrahim Abdel Meguid).

Plašais Aleksandrijas bibliotēkas krājums tiks papildināts ar šādiem latviešu literatūras tulojumiem: Sandras Kalnietes romānu "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos" angļu un vācu valodā, Jura Kronberga dzejoļu krājumu "Vilks Vienacis" angļu valodā, Anšlava Eglīša romānu "Homo Novus" vācu valodā, Ingas Ābeles un Erika Ādamsona īsprozas tulkojumiem franču valodā, kā arī citu latviešu rakstnieku darbu tulkojumiem un latviešu literatūras antoloģijām angļu, vācu un franču valodā.

Projektu atbalsta Eiropas Savienības programma "Kultūra 2000", Britu padome Ēģiptē, Latvijas Literatūras centrs, Slovēnijas Literatūras centrs, Slovākijas Literatūras informācijas centrs, Skotijas dzejas bibliotēka, kā arī organizācijas “Welsh Literature Abroad" un “Scottish Arts Council".
 
 
Informāciju sagatavoja:
Arita Gutāne
Latvijas Literatūras centrs