Ceturtdien, 22.aprīlī, plkst. 18.00 Pārventas bibliotēkā, Tārgales ielā 4 notiks grāmatas "Uz atkalredzēšanos. Putniņu Krists" atvēršanas svētki.

Šogad aprit 100 gadi, kopš Putniņu Krists (1863-1910)  guldīts zemes klēpī Ugāles pagasta Brendzenieku kapsētā un grāmatas atvēršana ir  reizē arī atceres pasākums, pieminot vienu no pirmajiem Ventspils dzejniekiem.


Grāmatas sastādītāja Laimdota Junkara par literārā darba tapšanu stāsta: "Pirmais impulss bija H. Dorbes memoriālā muzeja Senču putekļi vadītājas Ineses Aides jautājums 2007. gadā – Vai tu zini Putniņu Kristu? Un nu mums ir rakstu krājums par piemirsto dzejnieku un publicistu Putniņu Kristu (Kristu Fogeli), sabiedrisko darbinieku un latviskās kultūras dzīves rosinātāju 19. un 20. gadsimtu mijas Ventspilī.


Simts gadus pēc dzejnieka nāves varam atkal saredzēties, lasot Putniņu Krista no jauna izdotos darbus un aplūkojot vecos fotoattēlus, kā arī izlasīt Rakstniecības un mūzikas muzeja speciālistes analītiskos rakstus.


Rakstu krājuma īpašie adresāti ir Ventspils, Piltenes, Ugāles, Užavas, Ziru un Zūru vēstures cienītāji, bet jācer, ka šis izdevums būs kā bāka, lai Putniņu Krista vārds atrastu savu vietu visas Latvijas literatūrvēsturē".


Grāmatas izdošanu finansējis Krista Fogeļa sievas brāļa dēls Kārlis Birums.


Atvēršanas svētkos piedalīsies grāmatas sastādītāja Laimdota Junkara, Herberta Dorbes memoriālā muzeja Senču putekļi vadītāja Inese Aide, vēsturniece Ingrīda Štrumfa un folkloriste Aija Kaminska.
 

Ieeja bez maksas. Aicināti visi interesenti!

Ziņu sagatavoja:
Igeta Gredzena
Ventspils bibliotēkas Pārventas bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 63680072
www.biblioteka.ventspils.lv