UNESCO Latvijas nacionālā komisija (turpmāk UNESCO LNK) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Bibliotekāru biedrību Lasīšanas gada Latvijā un Starptautiskā kultūru tuvināšanās gada ietvaros aicina Latvijas bibliotēkas piedalīties akcijā "Pasaule t@vā bibliotēkā".

Ar šo akciju Latvija pirmo reizi pievienojas pasaules bibliotēku kampaņai
@ your library, kuras mērķis ir apzināties bibliotēkas vērtību mūsdienu sabiedrībā, apgūt tās piedāvātos resursus un neierobežotās iespējas.


2010. gadu UNESCO ir pasludinājis par Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu ar mērķi veicināt savstarpēju kultūru izpratni un cieņpilnas attiecības pārdomātas,
iekļaujošas un miera pilnas pasaules veicināšanai. Kultūru daudzveidības izpratnes un starpkultūru dialoga pastāvēšanas pamatā ir spēja pieņemt, izzināt un saprast citādo, veidojot zinošu un zinātkāru sabiedrību, kura ciena un novērtē daudzveidību. Šis gads aicina pievērst uzmanību un mācēt atpazīt un novērtēt visdažādākās kultūru izpausmes, izprast dažādas vērtības, pasaules uztveres un tradīcijas gan starptautiski, gan arī lokālā līmenī.


Akcijas "Pasaule t@vā bibliotēkā" mērķis ir rosināt bērnus un jauniešus izzināt
dažādas kultūras, lasot grāmatas par citām valstīm, kā arī iepazīstot citu tautu literāros darbus. Grāmatas palīdz iepazīt visu pasauli, un tās ļauj izzināt dažādu tautu literāros darbus, pasaules daudzveidību un krāšņumu. Grāmatas ir ne tikai izziņas, bet arī radošuma avots!


Akcijas ietvaros aicinām ikvienu bibliotēku organizēt dažādām kultūrām, idejām un tradīcijām veltītas tematiskas aktivitātes, kas mudinātu iepazīt pasaules daudzveidību tieši ar grāmatu palīdzību un atspoguļot savu izzināšanas pieredzi, rakstot stāstus vai pārdomas, zīmējot, dziedot vai dejojot.


Akcija "Pasaule t@vā bibliotēkā" tiks uzsākta š.g. 29. aprīlī "Radošuma nedēļas"
ietvaros. Šajā nedēļā aicinām bibliotēkas mudināt to apmeklētājus lasīt grāmatas par visu pasauli, zemēm, tautām un kultūrām kopumā, tālākajās tematiskajās nedēļās organizējot dažādus pasākumus. Apzinoties pasaules kultūru daudzveidību, īpašu uzmanību aicinām pievērst mazāk zināmu kontinentu, piemēram, Āfrikas, Dienvidamerikas, Austrālijas kultūru un tradīciju izzināšanai. Akcija noslēgsies 8. septembrī – Starptautiskajā rakstpratības dienā.


Par tematiskajiem pasākumiem aicinām informēt UNESCO LNK, nosūtot pasākuma aprakstu un klāt pievienojot fotogrāfijas vai video. Materiāli tiks ievietoti mājas lapas www.stastulaiks.lv izveidotajā pasaules kartē, kurā katra bibliotēka, kura piedalīsies akcijā, tiks atzīmēta vietā, kuru iepazina, par kuru lasīja, stāstīja, klausījās.


Mājas lapa www.stastulaiks.lv ir projekta "Draugu stāsti" ietvaros veidota platforma, kur bērni un jaunieši saprotamā veidā stāsta un diskutē par kultūru daudzveidību, dažādām vērtībām un pieredzēm, kas veicina savstarpējo izpratni un sadarbību.


Līdz š.g. 21. aprīlim lūdzam atsaukties tās bibliotēkas, kuras vēlas atbalstīt akciju
"Pasaule t@vā bibliotēkā", sūtot apstiprinājumu UNESCO LNK Izglītības programmas vadītājai Baibai Moļņikai, e-pasts: baiba@unesco.lv

Tagi: "Pasaule t@vā bibliotēkā"