Atzīmējot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 50. gadadienu un 3 gadu darbību Latvijā, Latvijas Republikas Finanšu ministrija aicina iedzīvotājus apmeklēt fonda veikumam Latvijā veltītu ceļojošu izstādi "Eiropas Sociālā fonda projektu parāde". No 2008. gada 28. janvāra līdz 1. februārim izstāde būs apskatāma Vidzemes reģionā – Alūksnē, Gulbenē, Madonā, Valkā un Limbažos.
30. janvārī pulksten 12:00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā izstādi atklās īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās Normunds Broks.
 
28. janvārī izstāde apskatāma Alūksnē (Alūksnes rajona padomē, Dārza ielā 11), 29. janvārī Gulbenē (Gulbenes bibliotēkā, O.Kalpaka ielā 60a), 30. janvārī Madonā (Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Skolas ielā 10a), 31. janvārī Valkā (Valkas kultūras namā, E.Dārziņa ielā 8), 1. februārī Limbažos (Limbažu rajona padomē, Rīgas ielā 16) no pulksten 12:00 līdz 19:00.
 
Līdz 8. februārim izstāde būs apskatāma vēl Kurzemes plānošanas reģionā sabiedriski pieejamās vietās, kopā 24 pilsētās visā Latvijā.
 
"Ceļojošās izstādes mērķis ir ar konkrētu, jau īstenotu Eiropas Sociālā fonda projektu piemēru palīdzību iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar fonda sniegtajām iespējām nodarbinātības, izglītības un sociālās iekļaušanas jomā, kā arī veicināt līdz šim neaktīvo mērķa grupu iesaistīšanos sociālā fonda projektu sagatavošanā un īstenošanā," norāda īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās Normunds Broks, paužot cerību, ka izstāde varētu būt satikšanās vieta jau esošajiem fonda labuma guvējiem, kā arī tiem, kas par tādiem tikai kļūs.
 
Izstādes stendi ir cilvēku figūras, uz kurām izvietoti gan drukāti, gan video un audio formātā ierakstīti Latvijas cilvēku stāsti, radot dokumentālu interviju sēriju par pieredzi, kas radusies, izmantojot ESF piedāvātās iespējas nodarbinātības, izglītības un sociālās iekļaušanas jomā. Izstādes motīvs ir STĀSTS un CILVĒKS, kurš šo stāstu stāsta. Tādejādi satiekoties daudziem stāstiem un pieredzēm par ESF projektiem, veidojas stāstu parāde – ESF PROJEKTU PARĀDE. Izstādes moto ir Jāņa Jaunsudrabiņa vārdi "Nav uz zemes tiks tumšas vietas, kur nedzimtu kāda gaiša doma". Katrs no cilvēkiem ekspozīcijā stāsta par savu uzdrīkstēšanos, sasniegumiem un izjūtām pirms un pēc ESF piedāvāto iespēju izmantošanas. Katrā reģionā atlasīti konkrētā reģiona projektu piemēri, tādejādi vidzemnieki var iepazīties ar Vidzemes aktīvāko iedzīvotāju gūto pieredzi Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanā un tamlīdzīgi.
 
Uz stendiem izvietota arī informācija, kā iespējams saņemt finansējumu, un kādas prioritātes/pasākumus/aktivitātes ESF atbalstīs 2007.-2013. gada plānošanas periodā.
Kopumā 2007.-2013. gada ESF ieguldījums būs 380 miljoni latu jeb aptuveni 165 lati uz vienu Latvijas iedzīvotāju. Tas ir vērā ņemams pieaugums, ja salīdzina ar iepriekšējo periodu, kurā no ESF tika saņemts 90 miljonus latu. Turklāt "vecā" perioda ESF atbalstāmajām nozarēm - nodarbinātībai, izglītībai, sociālajai iekļaušanai - klāt nākusi arī veselības nozare un administratīvo spēju stiprināšana, kuras ietvaros tiks veicināta sociālo partneru līdzdalība valstij svarīgu plānošanas procesu izstrādē.
 
ES fondu vadošā iestāde - Finanšu ministrija - izstādi organizē sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju, Sociālo pakalpojumu pārvaldi, Valsts izglītības attīstības aģentūru, Sabiedrības integrācijas fondu, Nodarbinātības valsts aģentūru un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
ESF aktivitātēm iespējams sekot līdzi mājas lapā www.esfondi.lv.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
 
Marta Romanova
Aģentūras "Eko Media" izstādes koordinatore
Tālr.: 67804032, mob.: 26475178
 
Lita Kokale
Finanšu ministrijas ES fondu departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 7083880, mob. 26469946