Nenosakāmu autortiesību subjektu darbi jeb tā dēvētie bāreņdarbi (orphan works) ir literāri, muzikāli, vizuāli un audiovizuāli darbi, kuru autortiesības ir aizsargātas, taču nav atrodams pats tiesību īpašnieks. Kopš decembra vidus bāreņdarbu datu bāze ir pieejama visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, kā arī islandiešu valodā.

Datu bāzes lietotājiem tagad ir iespēja meklēt darbus un veikt citus uzdevumus, izvēloties savas valodas izvēli. Šī izvēle ir pieejama lapas augšējā kreisajā pusē https://oami.europa.eu/orphanworks/#

 

Nenosakāmu autortiesību subjektu darbu datubāze ir vienota publiski pieejama datubāze, kas nodrošina sabiedrībai informāciju par nenosakāmu autortiesību subjektu darbiem, kuri atrodas publiski pieejamu bibliotēku, izglītības iestāžu un muzeju kolekcijās, kā arī arhīvos, filmu vai audioierakstu mantojuma saglabāšanas iestādēs un sabiedriskās raidorganizācijās, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstīs.

Ar nenosakāmu autortiesību subjektu darbiem saistīto informāciju uzskaita datubāzē saskaņā ar 3. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvā 2012/28/ES par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem.

 

Vairāk:

Bāreņdarbu statusa piešķiršana

Atvieglos pieeju nenosakāmu autortiesību subjektu darbiem

Ziņu sagatavoja:

Ieva Krūmiņa
Tīmekļa resursu redaktore
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tagi: Autortiesības, Bāreņdarbi