2010. gada 29. aprīlī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā (Rīgā, Lomonosova ielā 1A) notiks Dr. Jolantas Šulcas (Jolanta Szulc) vieslekcijas "Ekspertsistēmas bibliotēku un informācijas pakalpojumos", "Zināšanu bāzes izveide ekspertsistēmās", "Zināšanu reprezentācija deskriptīvajā loģikā".

 

Papildinformācija